Camperplaatsen in Harderwijk

Het CDA Harderwijk-Hierden stelt schriftelijke vragen over camperplaatsen in Harderwijk.

Het CDA Harderwijk-Hierden heeft in het verleden, samen met de VVD, het initiatief genomen om in Harderwijk een aantal camperplaatsen te creëren. Harderwijk is namelijk een gastvrije stad en dat willen we ook zijn voor toeristen met campers.

Het is mooi om te zien dat zij Harderwijk voor een kort verblijf willen bezoeken. Dat vinden wij een goede ontwikkeling, mede gezien de toenemende vraag. Wij zien echter een tekort aan gratis plekken, onduidelijkheid over de betaalde plekken en een aantal onwenselijke situaties. Ook is de camperplaats aan de Havendijk helaas de enige die op korte afstand van de binnenstad gelegen is.
 
Op de gratis camperplaats bij de Sypel aan de Parkweg staan vaak meer dan de toegestane hoeveelheid campers. Onlangs troffen wij negen campers aan, terwijl er drie plekken beschikbaar zijn. Daarbij wordt een deel van de beschikbare plekken ingenomen door campers die hier dagelijks staan gedurende weken of maanden. Dit is niet conform de regels en natuurlijk ook niet de bedoeling, want op deze wijze verdringen deze mensen de daadwerkelijke toeristen die onze stad willen bezoeken.
 
De betaalde camperplaats bij het centrum aan de Havendijk is niet netjes onderhouden en ligt tegen het ontwikkelingsgebied Waterfront. Verder constateren wij dat op parkeerterrein P8 een nieuwe betaalde camperplaats is aangelegd. Vooralsnog ontbreekt echter een goede verwijzing naar deze plaats en zijn de betaalautomaten en toiletten buiten werking.


De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

  1. Herkent u het tekort aan gratis camperplaatsen aan de Parkweg? Bent u bereid het aantal camperplaatsen daar uit te breiden? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u er ook van op de hoogte dat enkele campers hier voor een veel te lange periode staan? Wat bent u van plan hieraan te doen?
  3. Wat zijn de plannen voor de camperplaats aan de Havendijk? Blijft deze in de toekomst bestaan en, zo ja, hoe gaat u de inrichting van de plekken en toegang tot deze camperplaats verbeteren?
  4. Klopt het dat de camperplaatsen op P8 nog buiten gebruik zijn? Wanneer worden deze in gebruik genomen en hoe gaat u de verwijzing naar deze plekken regelen?
  5. Parkeerterrein P8 is op dit moment vrij toegankelijk en wordt 'gebruikt' voor oneigenlijke doeleinden. De camperplaats ligt op een afgelegen terrein. Welke maatregelen worden er genomen om de veiligheid te waarborgen?
  6. Bent u bereid om op de niet wenselijke situaties, zoals in vraag 2 en 5 beschreven, te handhaven? Waarom wel, waarom niet?
Graag zien wij uw beantwoording met argumenten tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het CDA Harderwijk-Hierden   
Peter Sels

(Foto: Pixabay)