Burgers centraal in Groot Liberaal Café

Burgers zijn winnaar geworden in het Groot Liberaal Café. Zij kregen ruim baan om hun ideeën en argumenten uit te spreken naar elkaar en hun (toekomstige) vertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe én de Tweede Kamer. 

Geen onderling gehakketak, maar een avond met inhoudelijke dialogen onder leiding van Hans van Zetten. Dat stemde alle deelnemers tot grote tevredenheid, niet in het minst de vijf volksvertegenwoordigers die blij waren met het platform dat het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe hen bood.

Het begon met een korte pitch door elke kandidaat. Patrick Gaynor uit Doornspijk, nummer drie op de VVD lijst voor het Waterschap Vallei en Veluwe, trapte af. Hij benadrukte dat de Waterschappen nog steeds last hebben van het “onbekend maakt onbemind” imago. De komende jaren wil hij zich inzetten om het Waterschap dichterbij mensen te brengen door te vertellen hoe het waterschap zijn kerntaken uitvoert.
Roosmarijn Boender uit Hattem, tweede op de VVD Statenlijst achter Jan Marking, presenteerde de maatregelen die zij voorstaat om snel betaalbare en duurzame woningen te laten bouwen in Gelderland: “We moeten een stip op de horizon zetten ten aanzien van innovatie om de woningvoorraad te verduurzamen. Tegelijkertijd begint duurzaam wonen bij jezelf”.

Huidig Statenlid Bert van Bijsteren uit Harderwijk hield een pleidooi over leefbaarheid. “Iedereen verdient het om goed te wonen en veilig te werken en te leven,” aldus Van Bijsteren. Hij pleit voor meer toezicht in de natuurgebieden om het crimineel dumpen van afval tegen te gaan. Ook de terugkeer van de wolf op de Veluwe kwam ter sprake: gedogen of afschieten? De meerderheid in de zaal zag het gedogen niet zitten in een land met 17 miljoen mensen en honderdduizenden schapen. 

Kandidaat voor de Provinciale Staten Marga Schoots-van Duren uit Elburg startte met het statement: “Politiek kent feitelijk geen grenzen”. Daarmee doelde zij op de bereikbaarheid van de Provincie Gelderland wat natuurlijk niet stopt op de provinciegrenzen. Bereikbaarheid van en naar de provincie is belangrijk om naar je werk te gaan en te recreëren. De verbreding van de A28 is één van de belangrijkste thema’s. Maar ook het opwaarderen van Harderwijk tot NS intercity-station alsmede innovaties van fietspaden en openbaar vervoer. 

Tot slot benadrukte Tweede Kamerlid Helma Lodders uit Zeewolde hoe belangrijk het is om deze verkiezingen weer te gaan stemmen. Via de Provinciale Staten worden de leden van de Eerste Kamer gekozen. “Het is belangrijk dat de VVD ook hier goed vertegenwoordigt blijft om alle besluiten van de Tweede Kamer met instemming van de Eerste Kamer uit te voeren. Daadkrachtig regeren wordt getemperd als de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer verliest.”

Daarna kwamen de burgers aan het woord. Allerlei onderwerpen passeerden de revue: een pleidooi voor een herwaardering van de boeren, de samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid, meer oog voor de jongeren die in Gelderland willen blijven wonen en werken. Iedereen kon meedoen, velen deden het ook. Na ruim een uur plenaire discussie kon iedereen nog  persoonlijk in gesprek gaan met de vijf (toekomstige) volksvertegenwoordigers.

Al met al een mooie avond. De aanwezige burgers gaan in elk geval stemmen. VVD lijsttrekker in Gelderland, Jan Marking, sprak tenslotte zijn campagneboodschap in De Dialoog via het witte projectiedoek uit: “Vind jij thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid en betaalbare woningen ook belangrijk? Dan wil ik je oproepen om op de VVD te stemmen. Voor meer informatie lees het gehele verkiezingsprogramma op de website van de Provinciale VVD of stel vragen aan jouw lokale VVD.”