Bokkingrace 2020 Harderwijk

Op 12 juni 2020 wordt dit jaar voor de 16e keer de Bokkingrace georganiseerd. Deze keer weer zoals gebruikelijk op vrijdag voorafgaand aan De Aaltjesdagen in Harderwijk. 

Het strijdtoneel van de Bokkingrace is, zoals altijd het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde.  De deelnemende schepen zijn alleen platbodems; Botters, Pluten en Aken die voorheen de Zuiderzee bevoeren.  

De Botters vertrekken voor een enerverende tocht op het water. Aan boord van deze schepen vermaken relaties van bedrijven en instellingen zich met deze sportieve strijd. Een deskundige bemanning stuurt de botter op de wind en golven, terwijl de gasten zich tegoed kunnen doen aan een hapje en een drankje. Op deze manier biedt de Bokkingrace u een prachtige mogelijkheid te netwerken met medewerkers, klanten en relaties, die als gast aan boord zijn. Mocht er animo zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken en de bemanning te helpen bij het zeilen, dan wordt u hiervoor van harte uitgenodigd.

Er kunnen maximaal 12 gasten als passagier aan boord van een botter.  

In de haven van Zeewolde wordt een mandje met gerookte Bokking opgehaald waarna de terugreis wordt aanvaard. De winnaar is het schip dat als eerste de finishlijn passeert.  

De Bokkingrace is een herinnering aan de H.A.V.-wimpel (Harderwijk als Visserijstad) die in vroeger tijd aan de visser werd toegekend die in de eerste week van de kuilvisserij de grootste vangst aan wal bracht. De schipper van deze botter ontving uit respect de H.A.V.- wimpel. Dit waardevolle kleinood wordt nu als prijs aan de winnaar van de Bokkingrace uitgereikt. Na afloop van deze prijsuitreiking is er een ‘Harderwijks Buffet’ bij de Vischafslag, de aanloop voor een gezellige avond aan de haven. 

Proviandmand
Aan boord van de schepen is een luxe proviandmand met vis (haring, zalm, gerookte paling) vlees -, en kaasproducten, broodjes, frisdrank, bier, wijn. Voor de liefhebbers ontbreekt een fles echte ‘Harderwieker Botterbitter’ niet.   

Opbrengst 
We varen de Bokkingrace o.a. met schepen van de Harderwijker Botterstichting en aanverwante Stichtingen uit oude visserijsteden.  De meeste van deze schepen zijn al meer dan honderd jaar oud en hebben dus al een lange geschiedenis.  

Weer, water en wind hebben invloed op de houten schepen waardoor periodiek onderhoud beslist noodzakelijk is. En dit is een uiterst kostbare zaak. De netto-opbrengst van de Bokkingrace wordt besteed aan dit noodzakelijke onderhoud. Door deel te nemen aan de Bokkingrace levert u een belangrijke bijdrage aan het in standhouden van deze schepen. In de botterloods, naast de Vischafslag, werken vrijwilligers en professionals 's winters aan het onderhouden van dit kostbare culturele erfgoed van de Zuiderzee. Voor aanvang van de zeilwedstrijd worden de deelnemers op de hoogte gebracht van het wedstrijdreglement. Tevens worden de gasten aan boord op de foto gezet. Rond het middaguur vertrekken de botters voor de start van de nostalgische race. Na afloop is er de prijsuitreiking en een gezellig samenzijn bij de Botterloods en Vischafslag.

Programma 2020
10.30 uur - ontvangst van de gasten
11.00 uur - offiële opening
11.45 uur - inschepen van de botters
12.00 uur - vertrek naar de startlijn
13.15 uur - start van de wedstrijd
15.30 uur - einde Harderwijker Bokkingrace
16.00 uur - in konvooi terug naar de Haven
17.15 uur - prijsuitreiking met borrl na afloop
18.00 uur - Harderwijks buffet

Kosten
De huur per schip bedraagt € 1.395,00 excl. btw (laag) per schip, inclusief de kosten van een luxe proviandmand

Inschrijven
Inschrijven kan door middel van het bijgevoegde inschrijvingsformulier. Het programma vindt plaats onder voorbehoud van organisatorische wijzigingen, die bijvoorbeeld door onvoorziene weersomstandigheden noodzakelijk kunnen worden. Inlichtingen over dit nautische evenement kunt u inwinnen bij  Rob van Luijk, robvanluijk@bottermuseum.nl, 06-11041167 of Henk Stijkel, henkstijkel@bottermuseum.nl, 06-51560190.