Bokkingrace 2019 Harderwijk

Op 30 augustus 2019 wordt dit jaar voor de 15de keer de bokkingrace georganiseerd. Deze keer, niet zoals gebruikelijk voorafgaande aan Aaltjesdag maar nu op een vrijdag aan het einde van het zomerseizoen. 

Het strijdtoneel van de bokkingrace is, zoals altijd het Wolderwijd tussen Harderwijk en Zeewolde en de deelnemende schepen zijn botters, pluten en aken die voorheen de Zuiderzee bevoeren. 

De botters vertrekken voor een sportieve tocht op het water. Aan boord van deze schepen vermaken relaties van bedrijven en instellingen zich met deze sportieve strijd. Een vrijwillige, maar deskundige bemanning stuurt de botter op de wind en golven, terwijl de gasten zich te goed kunnen doen aan een hapje en een drankje, of de bemanning kunnen meehelpen aan boord. Op deze manier biedt de bokkingrace u een prachtige mogelijkheid te netwerken met klanten en relaties, die als gast aan boord zijn. Er kunnen maximaal 12 gasten als passagier aan boord van een botter. 

Bekijk hier ook de video over de Bokkingrace 2019.

In de haven van Zeewolde wordt een mandje met gerookte bokking opgehaald waarna de terugreis wordt aanvaard. De winnaar is het schip dat als eerste de finishlijn passeert. De bokkingrace is een herinnering aan de H.A.V. wimpel (Harderwijk als Visserijstad) die in vroeger tijd aan de visser werd toegekend die in de eerste week van de kuilvisserij de grootste vangst aan wal bracht. De schipper van deze botter ontving uit respect de H.A.V. wimpel. Dit waardevolle kleinood wordt nu als prijs aan de winnaar van de bokkingrace uitgereikt. Na afloop van deze prijsuitreiking is er een BBQ buffet bij de Vischafslag, de aanloop voor een gezellige avond aan de haven. 

Proviandmand
Aan boord van de schepen is een luxe proviandmand met vis (haring, zalm, gerookte paling) vlees -, en kaasproducten, broodjes, frisdrank, bier, wijn en voor de liefhebbers ontbreekt een fles echte Harderwieker botterbitter niet. 

Opbrengst
We varen de Bokkingrace o.a. met schepen van de Harderwijker Botterstichting en aanverwante Stichtingen uit oude visserijsteden. De meeste van deze schepen zijn al meer dan honderd jaar oud en hebben dus al een lange geschiedenis. Weer, water en wind hebben invloed op de houten schepen waardoor periodiek onderhoud beslist noodzakelijk is. En dit is een uiterst kostbare zaak. De netto opbrengst van de botterrace en visserijdagen wordt besteed aan dit noodzakelijke onderhoud. Door deel te nemen aan de Bokkingrace levert u een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van deze schepen. In de botterloods werken vrijwilligers en professionals 's winters aan het onderhouden van deze kostbare monumenten van de Zuiderzee. 

Voor aanvang van de zeilwedstrijd worden de deelnemers op de hoogte gebracht van het wedstrijdregelement. Daarna worden de gasten aan boord op de foto gezet. Rond het middaguur vertrekken de botters voor de start van de nostalgische race. Na afloop is er de prijsuitreiking en een gezellig samenzijn bij de Botterloods en Vischafslag.
 
Programma 2019
10.00 uur ontvangst van de gasten 
10.30 uur officiële opening 
11.00 uur inschepen op de botters
11.45 uur vertrek van de botters naar de startlijn
12.00 uur lunch aan boord 
13.15 uur start van de wedstrijd 
15.30 uur einde Harderwijker Bokkingrace 
16.00 uur prijsuitreiking met borrel na afloop 
16.30 uur Harderwijks Buffet 

Kosten en inschrijving
Inschrijven kan via PR@VisserijHistorieHarderwijk.nl

Het programma vindt plaats onder voorbehoud van organisatorische wijzigingen, die bijvoorbeeld door onvoorziene weersomstandigheden noodzakelijk kunnen worden.

Inlichtingen over dit nautische evenement kunt u inwinnen bij Rob van Luijk, coördinator inschrijvingen Bokkingrace 2019, telefoonnummer 06-11041167