Binnenstad Harderwijk krijgt weer ‘soort van VVV-kantoor’

De plannen voor een toeristisch informatie punt (tip) in het oude stadhuis zijn ver gevorderd. Afgelopen november heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd zo’n tip in het oude stadhuis te realiseren. Een half jaar later ligt er een voorstel.

De verbouwing van het oude stadhuis maakt het mogelijk om tegen geringe kosten het tip in het oude stadhuis te vestigen.

Dat betekent wel dat het tip niet eerder open kan, dan wanneer de complete verbouwing afgerond is en dat is volgens de planning begin 2019. Zoals de plannen nu zijn, komt het tip in de hal van het stadhuis, rechts naast de trap. Meer dan een folderwand, een flexibele bezoekersbalie, een paar iPad’s, een printer en een mobiele telefoon heeft het tip in de basis niet nodig. Op de eerste verdieping is er ruimte voor een backoffice in het kantoor dat gedeeld wordt door alle gebruikers van het oude stadhuis.

Het toeristisch informatie punt kost de gemeente Harderwijk 37.500 euro per jaar.

De grootste kostenpost is de bemensing. In de eerder genoemde motie werd het college verzocht om te zorgen voor een combinatie van betaalde krachten en vrijwilligers. In het voorstel van het college is het een 50/50 verhouding geworden, wat neerkomt op 25.250 euro per jaar aan personeelskosten. De openingstijden worden waarschijnlijk aangepast aan de seizoenen. Op dit moment wordt uitgegaan van zes maanden 52 uur per week en zes maanden 26 uur per week.

De coördinatie van het tip wordt gedaan door Heerlijk Harderwijk.