Bezoek CDA-kamerlid Hilde Palland-Mulder aan de bruine vloot van Harderwijk

Harderwijk zonder botters is als Utrecht zonder Dom en Parijs zonder Eiffeltoren. Het CDA is trots op de rijke visserijhistorie van Harderwijk! Vandaar dat zij zich inzetten voor het behoud van onze prachtige bruine vloot.

CDA Harderwijk-Hierden is trots op de rijke visserijhistorie van Harderwijk

Botterstichting/Vischafslag
Dinsdag 23 februari was Hilde Palland (kamerlid CDA) op bezoek in Harderwijk. Het bezoek zijn we gestart bij de Botterstichting. We werden daar ontvangen door voorzitter Dennis van Oeveren. De botterstichting kennen we als CDA goed, want wij hebben in 2019 het initiatief in de raad genomen om hen als gemeentebestuur een subsidie toe te kennen ten behoeve van de restauratie van de ‘vloot’. Dit naar aanleiding van een vraag vanuit de stichting. De Botterstichting is geen onderneming en heeft als doel om met zijn +/- 80 vrijwilligers ons Harderwijks varend cultuur historisch erfgoed te beschermen en te onderhouden. Dit doen zij met veel liefde en passie. Waarbij ze ook nog eens een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, door een ontmoetingscentrum te zijn voor jong en oud. Daarbij wordt bij hen ook het onderhoud in eigen beheer en op authentieke wijze gedaan.

Voor de Botterstichting en de daar bijbehorende Vischafslag geldt dat zij vorig jaar fors minder inkomsten hebben kunnen genereren. Dit kwam onder andere door dat de Bokkingrace, hun grootste inkomstenbron, vorig jaar niet doorging. Tevens was ook de verhuur van de botters, door alle maatregelen, fors minder. Daarbij komt ook nog eens dat de Botterstichting buiten veel landelijke regelingen valt. Waardoor zij niet of nauwelijks compensatie krijgen voor de geleden schade.

In een goed gesprek met Hilde Palland heeft voorzitter van Oeveren zijn verhaal over de botterstichting aan Hilde kunnen vertellen. Waarop Hilde de nodige vragen heeft gesteld en waardoor het voor haar ook duidelijk werd dat de situatie voor de botterstichtingen wel uniek is en zij ook een belangrijke rol vervullen in de lokale samenleving.

Botterhuren.nl
Ondernemer Wim van de Berg is naast eigenaar van het gelijknamige cateringbedrijf ook eigenaar van Botterhuren.nl. Samen met een team van 20-25 vrijwilligers verhuurd en onderhoud hij twee botters en twee Wieringer Aken. Wim is zoals zoveel ondernemers ook geraakt voor de Corona pandemie. Afgelopen jaar heeft hij zeer weinig kunnen varen, behalve in de maand augustus heeft men de rest van de tijd weinig kunnen varen. Hierdoor heeft men zeer weinig inkomsten kunnen genereren in de voor hen belangrijk maanden. Dit zorgt ervoor dat zij heel moeilijk de winter door kunnen komen. De periode dat er sowieso al weinig inkomsten zijn en er vooral ingezet wordt op onderhoud. Iets wat bij deze historische schepen erg kostbaar is. Uitstel is haast niet mogelijk want dat zorgt verderop in de tijd voor nog hogere kosten. Ook voor Wim, zijn bedrijf en vrijwilligers geldt dat het van belang is dat er snel steun komt vanuit de landelijke overheid. 

Vanuit beide organisaties en CDA Harderwijk-Hierden hebben we de nut en noodzaak van een landelijke financiële ondersteuning aan Hilde mee kunnen geven. Natuurlijk kan zij hierin geen toezeggingen doen, maar ze heeft wel goed haar oor ter luister gelegd en de signalen meegenomen naar Den Haag. Waarbij ze ook heeft aangegeven dat in het geval van de botterstichting er wellicht mogelijkheden zijn om vanuit andere ‘potjes’ gelden te krijgen op basis van de cultuur historische waarde.

(Foto: CDA Harderwijk-Hierden)

Lees ook:
Harderwijkse historische vloot houdt hoofd amper boven water
Bomen bos Ermelo krijgen tweede leven bij de Botterstichting in Harderwijk