Bewust verlichten, donker waar mogelijk en licht waar nodig is

Door Lex Schuijl - Op 14 december dienen CDA-fractiegenoten Ida Stoevelaar en Gerdien Morren een motie in om de verkeersonveiligheid en met name de straatverlichting aan te pakken.

Stoevelaar over de bedoeling met deze motie: “In het voorjaar hebben we vijftig willekeurige Harderwijkers uit de omgeving, niet persé tot de CDA-leden behorend, uitgenodigd om met ons over verschillende zaken te komen praten.

Daarbij zijn opmerkingen prominent naar voren gekomen zoals de onveiligheid wanneer mensen in het donker van A naar B moeten fietsen. Hierbij maakte een van de ouders de opmerking dat hij niet langer wil dat zijn dochter ’s avonds over het Drielandenpad fietst.”

 
Onveilig Drielandenpad

Morren bevestigt deze situatie met haar persoonlijke ervaring. ”Ik moest ’s avonds laat over datzelfde Drielandenpad fietsen en toen begreep ik precies wat die vader bedoelde. Dit was echt niet prettig, dus toen zijn we overdag gaan kijken naar de bosschages, de bomen en de schuurtjes met donkere inhammen en het minieme aantal lantaarnpalen.

De tegenstelling is groot met het verlengde gedeelte van dit Drielandenpad, richting Drielanden, het Rappad, waar de tijdelijke C1000 stond. Daar is een overdaad aan licht, zo ongeveer om de 25 meter, in tegenstelling tot hetzelfde verlengde pad richting Stadsweiden, waar de eerstvolgende lantaarnpaal op 40 meter staat.”

Een bewoonster uit Drielanden waarschuwt ook voor mensen die ’s avonds hun hond uitlaten. “Het Drielandenpad is slecht verlicht en je moet daarbij ook goed uitkijken dat je geen mensen aanrijdt die dan hun hond uitlaten.” 

Meer onveilige situaties

Morren somt nog een aantal voorbeelden van verkeersonveilige situaties op. “Dit zingt natuurlijk rond, waardoor er meer mensen met voorbeelden zijn gekomen. Neem ‘t Hoge pad achter de Plantagekerk, de Weiburglaan vanuit het station naar Stadsweiden en de Strokelweg waar de verlichting voor het fietspad ontbreekt en tenslotte de Parallelweg waar scholieren uit Hierden richting RSG of het College NassauVeluwe fietsen. Misschien moeten we een ‘donkere plekkenkaart’ van geconstateerde gevallen van  sociale onveiligheid maken. Niet alles moet vol met lantaarnpalen, maar je moet bewust verlichten, donker waar mogelijk en licht waar nodig.” 

Beroep college

Om die reden doen Stoevelaar en haar fractiegenoten een beroep op het college. “Er is een besluit genomen om alle straatverlichting te vervangen door LED-verlichting. Onze dringende oproep aan het college is, om dan tegelijkertijd ook deze onveilige plekken te voorzien van lantaarnpalen.

De CDA-fractie wil met de motie aandacht vragen voor de sociale veiligheid en zeker wanneer je, in deze donkere maanden, ’s avonds te voet of op de fiets op pad gaat. Op verschillende plekken ervaar je een gevoel van onveiligheid door de afwezigheid van lantaarnpalen.” 

Rappad in Drielanden Harderwijk
Foto: Lex Schuijl