Angela strijdlustig in Harderwijkse horeca tegen seksuele intimidatie

Door Harry Schipper – De gemeente Harderwijk gaat met de horeca, sportverenigingen en evenementenorganisatoren in gesprek hoe ze seksuele intimidatie en sociale onveiligheid kunnen bestrijden.

Wie bijvoorbeeld tijdens het uitgaan te maken krijgt met seksuele intimidatie of zich onveilig voelt kan het horecapersoneel vragen naar ‘Angela’

‘Angela’ is het codewoord waardoor wereldwijd in veel horecazaken het personeel weet dat degene die naar Angela vraagt weet dat er iets aan de hand is. Het personeel kan dan zo iemand onopvallend uit een soms netelige situatie redden.

Harderwijk haakt daarmee bij de wereldwijde campagne ‘Ask for Angela’, die in het Nederlands gewoon ‘Vraag naar Angela’ heet. Dat wil in elk geval de PvdA-fractie, die met rechtstreekse steun van GroenLinks, Harderwijk Anders en de ChristenUnie daarover deze donderdagavond een motie indient tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ook de fracties van CDA en D66 hebben al hun steun voor de motie toegezegd.
De campagne ‘Vraag naar Angela’ is in Nederland niet zo wijdverbreid als in andere landen, al komt seksuele intimidatie tijdens het uitgaan ook in Nederland nog altijd vaak voor, zo weet PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos. Hij wil dan ook graag dat de internationaal wél bekende en tegelijk ook laagdrempelige campagne ook in Harderwijk gevoerd gaat worden.

In de motie dringen de raadsfracties erop aan dat de gemeente Harderwijk in gesprek gaat met horeca, sportverenigingen en evenentenorganisatoren over de vraag hoe seksuele intimidatie en sociale onveiligheid kan worden bestreden. Daaraan gekoppeld de vraag of de ‘Vraag naar Angela’ hierbij kan helpen.

Om personeel in de horeca, in sportkantines en tijdens evenementen bekend te maken met de Angela-campagne kunnen er bijvoorbeeld op de deuren van uitgaansgelegenheden stickers op de deur geplakt worden met de tekst ‘Angela werkt hier’. Publiek weet dan dat het personeel is geïnstrueerd om onopvallend op te kunnen treden wanneer iemand naar Angela vraagt. De ‘Vraag naar Angela’-campagne zou in Harderwijk verder ondersteund kunnen worden door flyers en door informatie in social media.