Alwéér een recreatiepark op weg naar woonwijk

Door Harry Schipper – Na recreatiepark De Woudstee en park Ceintuurbaan staat nu ook het recreatiepark Slenck en Horst op het punt te transformeren naar een woonwijk.

Ditmaal gaat het om 190 recreatiewoningen die de officiële status van woning krijgen. In de meeste ervan wonen de bewoners al jaren bewust ‘illegaal’. Zij moesten meemaken dat de gemeente daartegen optrad, compleet met ‘tandborstels tellende’ controleurs en langjarige juridische procedures.

De vlag kan dus uit nu B en W van Harderwijk deze week hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied – Park Slenck en Horst’ en willen het ter inzage leggen. Net als bij de andere parken is ook nu besloten geen inspraak toe te passen, omdat men daarvoor al eerder de kans heeft gehad, toen in 2017 de Structuurvisie Vitale Vakantieparken ter inzage lag.

Die structuurvisie, die in januari 2018 door de raad werd vastgesteld, vormde de basis voor de toekomst van de vijf Harderwijkse vakantieparken. Daarbij kregen parken waarvan de eigenaren  het niet meer zagen zitten om er weer een gezond en attractief vakantiepark van te maken de kans om te transformeren naar een woonwijk.

Op park Slenck en Horst zijn eind jaren negentig alle 190 percelen en bungalows verkocht aan particulieren. De meesten willen niets liever dan er gewoon permanent wonen. Ze hebben een Stichting Uitvoering Functieverandering Resort Slenck & Horst opgericht. Daarmee heeft de gemeente na jarenlang intensief overleg nu afspraken gemaakt en die vastgelegd in een overeenkomst.

Zo is onder andere afgesproken dat een deel van de flinke waardestijging van de bungalows – gevolg van de officiële woonstatus - moet worden gestort in een vereveningsfonds. Met geld uit dat fonds wil de gemeente andere recreatieve en toeristische voorzieningen verbeteren.
Omdat de A28 en de alsmaar drukker wordende Ceintuurbaan op korte afstand liggen, is ook afgesproken dat er een (flink) geluidsscherm tussen deze wegen en het park moet komen. Er moet ook een procedure worden doorlopen in het kader van de Wet geluidhinder, omdat de geluidbelasting op de gevels van de woningen hoger blijft dan eigenlijk wettelijk is toegestaan. Toen het nog recreatiewoningen waren, was dat nooit een probleem, maar wel nu het ‘echte’ woningen worden.

Tot slot moeten de bewoners die meer dan twintig vierkante meter aan bijgebouwen op hun perceel hebben, die meerdere meters slopen. Doen ze dat niet binnen nu en vijf jaar, dan gaat de gemeente daarop handhaven, is de afspraak.

Het naast het park gelegen restaurant La Famiglia krijgt de mogelijkheid om een Bed & Breakfast te bouwen op de plek van het (park)zwembad, dat allang niet meer wordt gebruikt.  

Een probleempje vormt nog wel het aan de Strokelweg gelegen Partycentrum Slenkenhorst. Kan daar nog wel gefeest worden als straks op het park officieel wordt gewoond? Daar moeten dus hoogstwaarschijnlijk geluidwerende voorzieningen worden getroffen. Een geluidsscherm bijvoorbeeld, of betere dakisolatie op het partycentrum. Of de gevels van de woningen beter tegen geluid isoleren. Afgesproken is nu dat de kosten daarvan niet helemaal voor rekening komen van de woningeigenaren of het partycentrum. B en W stellen voor om dan de kosten samen te dragen, waarbij ook de gemeente een deel voor haar rekening neemt. Door deze oplossing komt het transformatieproces niet stil te liggen, is de gedachte erachter.