Alle kinderen van het AZC naar zelfde basisschool

Na de zomervakantie gaan alle kinderen uit het asielzoekerscentrum in de basisschoolleeftijd, naar basisschool De Vlieger, gehuisvest in het gebouw van basisschool de Delta, aan de Deventerweg. Afgelopen jaar zaten alleen de kinderen van groep 1 tot en met 4 op de Vlieger, de bovenbouwleerlingen kregen les in de AZC klas van basisschool de Wegwijzer aan de Kennedylaan.

​De Wegwijzerleerkrachten die nu les geven aan de bovenbouwleerlingen, verhuizen volgend jaar op detacheringsbasis met de leerlingen mee.

Omdat basisschool de Delta met ingang van het schooljaar 2019/2020 definitief gaat sluiten en er komend jaar alleen nog onderwijs wordt gegeven aan de groep acht leerlingen, is er voor schooljaar 2018/2019 voldoende plek om alle groepen vanuit het AZC les te geven op de Vlieger.