Aftrap doorontwikkeling De Kiekmure met gesprekken wijkbewoners

Wijkcentrum De Kiekmure wil nog meer een plek worden waar buurtbewoners zich thuis voelen. Daarom komt er een onderzoek naar wat beter kan en naar de wensen en ideeën van de buurt.

Buurt praat mee tijdens ‘Ommetje Kiekmure’ 

Tijdens een kick-off op 13 april kregen buurtbewoners een indruk van de plannen. Nieuwsgierige bezoekers liepen langs informatieborden en deelden hun wensen over de toekomst van De Kiekmure. 

Startpunt samen met de wijk 
Tijdens het ‘Ommetje Kiekmure’ had het wijkcentrum van Stadsdennen buiten borden geplaatst op verschillende plekken naast het gebouw. Bezoekers stelden vragen en deelden hun mening. Er ontstonden geregeld gesprekken over hoe het wijkcentrum dichterbij de buurt kan staan. Een van de bezoekers zag direct een bredere rol voor De Kiekmure: “Het wijkcentrum zou nog veel meer kunnen bieden dan het organiseren van activiteiten.” Iemand anders had een opmerking over de toegankelijkheid van het gebouw: "Ik durf niet zo goed naar binnen te lopen.”  
 
Andere bezoekers zagen een rol voor De Kiekmure in de sociale sfeer: “Er zijn veel mensen in de wijk die in de buurt even een kopje koffie of een drankje willen drinken en even met elkaar willen afspreken. In de Stadsdennen kan dat niet.” Dat beaamde ook een ondernemer uit het winkelcentrum: “Er komen dagelijks oudere klanten bij mij in de winkel die verlegen zitten om een praatje. Als ondernemer vind ik het leuk om met mijn klanten te babbelen, dit vind ik ook kenmerkend voor het wijkwinkelcentrum. Het zou heel fijn zijn als ik deze mensen ook kan doorverwijzen naar De Kiekmure.” Deze en alle andere wensen en ideeën over De Kiekmure worden komende tijd verzameld.  
 
De Kiekmure Dichterbij 
De Kiekmure wil beter aansluiten bij de wensen van buurtbewoners. De ontwikkelplannen staan nog niet vast. Eerst start het onderzoek waarin wensen en ideeën verzameld worden. Dit gebeurt samen met omwonenden, (wijk)organisaties en de gemeente Harderwijk. Na de onderzoeksfase volgen meer concrete plannen die ook samen ontwikkeld worden. 
 
Ontmoeten, welzijn en zorg in wijkcentrum 
Naast een wijkcentrum voor ontmoeten, heeft De Kiekmure ook de ambitie een plek te zijn waar organisaties kunnen samenwerken op het gebied van welzijn, zorg en Positieve Gezondheid. Daarom wordt er de aankomende tijd ook onderzocht hoe organisaties uit de wijk een plek kunnen krijgen in De Kiekmure. Het wijkcentrum biedt dan naast een plek voor een kopje koffie en buurtactiviteiten ook een plek waar je terecht kunt voor zorg, persoonlijke ontwikkeling en een helpende hand. Denk daarbij bijvoorbeeld aan levensstijl, gezond eten, geldzorgen of het tegengaan van eenzaamheid.  
 
De Kiekmure roept buurtbewoners op om ook mee te denken 
De Kiekmure organiseert tot de zomer een aantal bijeenkomsten waar iedereen mag aanschuiven. Deze bijeenkomsten gaan onder meer over de plannen en de reacties uit de wijk. Iedereen kan komen meepraten of luisteren en zo helpen de plannen vorm te geven. De buurtbijeenkomsten zijn op 25 mei en 30 juni in De Kiekmure of online. Meer informatie staat op www.kiekmuredichterbij.nl. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze website of via 0341 – 43 47 49. 

Inwoners van Stadsdennen bij de Kiekmure in Harderwijk