Aanpak drugspanden

In Harderwijk zijn opnieuw twee woningen gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Eén in de wijk Friesegracht Noord en één in de wijk Tinnegieter. Deze woningen zijn voor  langere tijd gesloten.

Het doel van de sluiting is de bekendheid als drugspand wegnemen, de openbare orde herstellen en de overtreding van de Opiumwet beëindigen. 

De aanpak van drugshandel en drugsoverlast is één van de speerpunten in de Harderwijker handhaving. In Harderwijk zijn de afgelopen jaren al meerdere woningen gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Het gaat zowel om koopwoningen als huurwoningen. Hennepkwekerijen en drugshandel in panden is verboden en brengt ook (grote) risico’s met zich mee. Brandgevaar, overlast en onveilige situaties in en rondom de woning (denk bijvoorbeeld aan ripdeals, inbraken, spanning in de straat/wijk en een onveilige sfeer).
 
Bevoegdheid voor sluiting

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Artikel 13b Opiumwet geeft die bevoegdheid.
 
Grote gevolgen
Een sluiting heeft voor de bewoners grote gevolgen. Bij een koopwoning kan de hypotheekverstrekker de hypotheek in één keer opeisen. Dit kan leiden tot een gedwongen verkoop. Eigenaren/bewoners blijven vaak dakloos achter met grote schulden. De verhuurder kan de huur beëindigen waardoor de huurder niet meer terug kan in de woning.
 
De Belastingdienst kan boetes en naheffingen opleggen. Energiemaatschappijen sturen rekeningen voor illegaal afgetapte stroom. Bewoners krijgen te maken met strafrechtelijke procedures met een strafblad als gevolg. Ook brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in uw omgeving in gevaar.

Drugshandel en hennepkwekerijen: begin er niet aan!

Tijdens de sluiting wordt dit bord zichtbaar aan het pand aangebracht

Drugspand gesloten