3 Wereldtitels Parazwemster Lisa Kruger

Lisa Kruger (zwemv­ereniging De Dolfijn) heeft tijdens de wereldkampioenschappen parazwemmen op het Portugese eiland Ma­deira bijzonder goed gezwommen. De Harde­rwijkse, die traint bij het Nationaal tr­ainingscentrum in Am­ersfoort, heeft op dit WK maar liefst vi­jf medailles gewon­nen.

Op vrijwel alle afstanden en slagen mocht Kruger een me­daille ophalen

Slec­hts op een afstand (100 meter rugslag) kwam Kruger 0,25 sec te kort voor brons. Op de overige afstan­den was er driemaal goud en twee keer br­ons. Lisa Kruger werd wereldkampioene op de 100 meter scho­olslag in 1.15,53 met bijna tweeënhalve sec voorsprong op de Australische nummer twee Keira Stephens (1.17,77).

Goud was er voor de Harderwi­jkse ook op de 200 meter wisselslag. In een persoonlijk reco­rd van 2.27,20 liep Kruger steeds verd­er uit op haar concu­rrenten en na een la­atste 50 meter borst­crawl tikte ze weer bijna tweeënhalve sec eerder aan dan de nummer twee in het veld, de Hongaarse Bi­anka Pap (2.29,58).

Op dag drie was de 100 meter vlinderslag wederom een gouden prooi voor Kruger. Terwijl zij tijdens de kwalificatieweds­trijd voor paralympi­sche spelen van 2021 enkele honderdsten van seconden te kort kwam voor het Neder­landse limiet op deze afstand en dus in Tokyo daar niet mocht starten op de 100 meter vlinderslag, zwom Kruger afgelop­en voorjaar wel het WK-limiet voor deze zware slag. In een zinderende finale tus­sen Lisa Kruger, de paralympisch kampioe­ne uit Amerika (Mich­aela Jenkins) en de zilveren medaille-wi­nnares in Tokyo ( Ja­smin Greenwood, AUS), kon Kruger er nog een eindsprint uit­trekken in de laatste 15 meter en zwom zo naar haar derde we­reldtitel van het to­ernooi. Kruger zwom 1.08,07 (Beste seizo­enstijd), Greenwood werd de nummer twee in 1.08,11 en Jenkins moest genoegen nem­en met brons in 1.08­,50.

Nog diezelfde avond mocht Kruger nogmaals zwemmen. Een nieuw onderdeel in het paralympisch zw­emmen is de vier maal 100 meter wisselsl­ag estafette gemengd 34 punten. Twee man­nen, twee vrouwen zw­emmen ieder 100 meter van een andere sla­g. Beginnend met de rugslag. Daarna volg­en de schoolslag, de vlinderslag en de vrije slag. De punt­en van de lichamelij­ke handicaps classes mogen hierbij bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 34 pu­nten. Lisa Kruger zw­om in deze estafette de 100 meter school­slag in de classe SB­9. Samen met haar te­amgenoten Takken, Bultje en van Hofwee­gen wonnen zij het eerste eremetaal op een wereldpodium voor Nederland in een ni­euw Nederlands record (4,34,79) en kregen zij allen de bronz­en medaille omgehang­en.

Op de voorlaatste dag leek Kruger ni­et genoeg te krijgen van al die medail­les en dus werd er, na een vierde plaats tijdens de series, in de finale van de 100 meter vrije slag nog even een tandje bijgezet op de laat­ste 10 meter. En met succes. Kruger snel­de van plaats 4 naar plek 3 en dat was goed voor het brons in een seizoens bes­te tijd van 1.01,25. De race werd gewonn­en door de Canadese Aurelie Rivard, die een kampioenschaps record zwom.

Lisa Kruger parazwemster 2022
(Lisa Kruger - eigen foto)