Stadsgedicht - Watersnood 1916

Titel  :  Watersnood 1916
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : 14 januari 2016
Onderwerp  : 100 jaar na de watersnoodramp van 1916

Watersnood 1916

Het meer waaraan wij nu zo zorgeloos recreëren                                                                                                                     
was ooit een weidse binnenzee                                                                                                                                  
die nam ook heel veel welvaart voor ons mee                                                                                                      
van vis tot wol en laken, handel voor Harderwijker heren
 
Maar periodiek, met vaste regelmaat waren de dijken                                                                                                           
als de zee ontstak in woeste razernij                                                                                                                             
te laag en vocht diezelfde zee zich vrij                                                                                                                
overspoelde stad en land, deed weringen bezwijken 
 
Ook in onze stad werd dan de vrees gevoeld                                                                                              
besef van onmacht tegen grootse elementen                                                                                                              
Die kwam tezamen met het water door de binnenstad gespoeld
 
De botters in de haven, werkten zich bijkans los                                                                                   
bewogen wild op het ritme van de wind en golven                                                                                              
Als angstig vee, wild rukkend aan hun tros


Theo Bakker
Stadsdichter Harderwijk
14 januari 2016

Op 14 januari 2016 werd de watersnoodramp van 1916 herdacht in Harderwijk. Door de oudheidkundige vereniging Herderewich werd een Vloedsteen, ter herinnering aan de watersnoodramp in de nacht van 13 op 14 januari 1916, aan de gemeente aangeboden.
Tevens werd een replica van het album "Watersnood 1916" later die dag uitgerijkt aan de directeur van het Stadsmuseum, Corien van der meulen.