Stadsgedichten over de stadsrechten van Harderwijk

Gedichten over de stadsrechten van Harderwijk

777  jaar stadsrechten

Tijdens de eerste Hanzemarkt is woensdag (23 juli 2008) werd stilgestaan bij het feit dat Harderwijk 777 jaar geleden stadsrechten kreeg. Michel Martinus, stadsdichter van Harderwijk, droeg het onderstaande gedicht voor.
 

777 jaar stadsrechten
Toen in 1231 Graaf Otto II van Gelre
het gesigneerde perkament legde op de telre
van Herderewich, werd de gemeenschap van
boeren en buitenlui ommuurd en kreeg als stad
poorten naar alle windstreken en de zee.
In het centrum telde een stadsomroeper
de glazen en met het uur meldde hij ook
het laatste nieuws.

Al vroeg sloot de stad zich aan
bij de Hanzebond en dreef handel
over de grenzen van het graafschap heen.
Die handel werd samen met de visserij de spil
waarop de stad de toekomst indreef.

Wat 777 jaar geleden begon,
is doorgegroeid tot een parel aan
de keten van historische
steden rond de oude zee.

23 juli 2008
Michel Martinus,stadsdichter van Harderwijk