10 oktober 1914 - aankomst Belgische vluchtelingen

Toen in 1914 de oorlog uitbrak gingen, na de bezetting van hun land, veel Belgen op de vlucht naar Nederland. Ze werden zo goed en zo kwaad als dat ging opgevangen in vluchtelingenkampen die her en der uit de grond werden gestampt.

Ook Harderwijk kende een aantal van dergelijke kampen, het grootste daarvan lag op de plaats waar later de WGF kazerne werd gebouwd. (tegenwoordig Bouw & Infra Park) In eerste instantie werden de Belgisch militairen ‘achter het prikkeldraad' gehouden, geïnterneerd dus, maar naarmate de oorlog langer duurde, werden de regels versoepeld. Zo mochten de mannen in het weekeinde een pintje drinken in de stad en bezochten daarvoor cafés in de stad, daar had Harderwijk toen veel van.


2 december 1918 - De Belgen verlaten de stad

Woutje van de Velde

Woutje van de Velde

De Eerste Wereldoorlog, die vanaf 1914 tot 1918 woedde, kende miljoenen slachtoffers en velen daarvan hebben zelfs geen graf gekregen.