Stadsgedicht 8 - Herdenken

Titel  :  Herdenken
Stadsdichter  : Wietse Hummel
Datum  : 4 mei 2016
Onderwerp  : Ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei 2016

Herdenken

Beladen namen, plaatsen en feiten
zijn diep weggestopt of verdrongen. Ze
zijn gedocumenteerd in ons verdriet
en worden pas zichtbaar bij herdenken:

de verwoeste kerk aan de Smeepoortstraat,
de barmhartige zusters van Pius,
de verdronken vluchten van vliegeniers
en Joden weggevoerd naar Sobibor.

De graven zijn stille getuigen en
versteende resten van moedig verzet.
Verlorenen zijn uitgezwaaid en monddood,
alleen hun nalatenschap blijft bij ons.

Hier en daar duiken elk jaar in stilte
namen van helden op die we even
vergaten maar nooit zullen vergeten
als ze uit hun verleden zijn bevrijd.

Wij verbergen uit schaamte ons gehuil
in de ruïnes van onze onmacht.
Of beseffen wij dat wij in staat zijn
de beschaving met voeten te treden?


Wietse Hummel
Stadsdichter van Harderwijk
4 mei 2016

Stadsgedicht ter gelegenheid van dodenherdenking op de Algemene Begraafplaats Oostergaarde aan het Oosteinde in Harderwijk op 4 mei 2016