Stadsgedicht 3 - Podiumspektakel

Titel  :  Podiumspektakel
Stadsdichter  : Wietse Hummel
Datum  : 12 februari 2016
Onderwerp  : Stadsgedicht ter gelegenheid van de verkiezing van Fred Kappers als Harderwijker van het jaar 2015.

Podiumspektakel

Hij zag het zo voor zich, kijkend vanuit
zijn huis met uitzicht op het Kloosterplein.
Achter zijn eigen muur verrees een stad
uit vervlogen tijd in miniatuur.

Hij zag zijn verbeelding gekostumeerd.
Het werkvolk dat kroop voor notabelen.
Een strijd tussen respect en verachting,
genegenheid en betaalde liefde,
tussen zwoegen en zwelgen en tussen
mededogen en onverschilligheid.

En zo kreeg zijn spektakel kleur en vorm.
Boten, kroegen, soldaten en vissers.
Hoge heren en brutale hoeren.
Het lied van verleiding galmde over
de daken van de stad, gedragen door
het klassieke commentaar van het koor.

Zijn trots klom als een sirene, sierlijk
dansend langs de gevels van nostalgie.
Koninklijk begeleidden vier grote
paarden zijn droom naar de realiteit.

En zo gleden verleden en heden
in een overweldigend slotakkoord
in elkaar over en wat restte was
een klaterend applaus als een toegift.


Wietse Hummel
Stadsdichter van Harderwijk
12 februari 2016

Stadsgedicht ter gelegenheid van de verkiezing van Fred Kappers als Harderwijker van het jaar 2015.

Deze verkiezing is in 2004 door de Harderwijker Herensociëteit in het leven geroepen om extra aandacht te geven aan diegene die zich buitengewoon heeft ingezet voor het welzijn in de gemeente Harderwijk of zich op enige wijze heeft onderscheiden met zijn/haar activiteiten.
De 3 genomineerden, Reijer Roelofsen, Corien van der Meulen en Fred Kappers werden geinterviewd door Hugo Beijer en het publiek wachtte vol spanning af, wie de Harderwijker van jaar zou worden.

3 Jaar lang heeft Fred Kappers zich enorm ingezet voor het Podiumspektakel. De Vischpoortschaal werd door Bert Kaasschieter (Harderwijker van het Jaar 2014)  aan hem overhandigd.