Zeven Harderwijkers krijgen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding

Vrijdagochtend 24 april heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik zeven inwoners van de gemeente Harderwijk telefonisch gefeliciteerd met de Koninklijke Onderscheiding die zij later dit jaar tijdens een feestelijke bijeenkomst zullen ontvangen. 

De heer Aalderink wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De dames Companjen en Goosen en de heren Groeneweg, Geerlings, Bokhorst en Van den Brink worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Didi Companjen
Mevrouw Didi Companjen (75) krijgt een Koninklijke Onderscheiding als waardering voor haar jarenlange inzet, trouw en liefde voor de medemens. In de Christengemeente Sefanja, bij de Stichting Open Doors, de Stichting Opwekking en de organisatie Continental Sound/Christian Artists.
 
Doris Goosen
Mevrouw Doris Goosen (68) krijgt een onderscheiding onder meer vanwege haar grote inzet voor de Theaterwerkplaats Harderwijk als artistiek leider en coördinerend regisseur en haar bijdrage aan de beroemde Podiumspektakels.
 
Wouter Groeneweg
De heer Wouter Groeneweg (70) wordt met een onderscheiding gewaardeerd voor zijn 25 jaar lange inzet voor de Volkskerstzang in het Dolfinarium en zijn langdurige betrokkenheid bij de Stedelijke Harmonie.
 
Jan Willem Aalderink
De heer Jan Willem Aalderink (55) wordt Koninklijk onderscheiden voor zijn opmerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Aansprekende initiatieven zijn Lunchroom De Onthaasting, Restaurant First Class en Stichting De Opstap, alle in Amersfoort.
 
Hans Geerlings
De heer Hans Geerlings (76) was in de jaren 80 en 90 actief bij het jeugdwerk van Scouting Nederland. Sinds 2009 draagt hij in Harderwijk enthousiast bij aan het behoud van cultureel historisch erfgoed. En dat is beide een Koninklijke onderscheiding waard.
 
Henk Bokhorst
De heer Henk Bokhorst (66) krijgt een Koninklijke Onderscheiding voor de actieve en betrokken manier waarop hij zich voor de Christelijk Gereformeerde Kerk heeft ingezet. Onder meer als ouderling en scriba maar ook als organist levert hij zijn bijdrage.
 
Jan van den Brink
De heer Jan van den Brink (48) krijgt de onderscheiding als waardering voor de actieve en betrokken manier waarop hij zich als brandweerman al 24 jaar heeft ingezet voor een veilige samenleving en middels zijn coördinerende rol bij de brandweerwedstrijden een belangrijke bijdrage leverde aan het vakmanschap in de regio.