'Wij hebben onze politieke doelen moeten bijstellen'

Na een intensieve periode van onderhandelen heeft de ChristenUnie haar handtekening gezet onder het nieuwe  coalitieakkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen waar het college samen met de samenleving nadere invulling aan gaat geven. De ChristenUnie heeft alle vertrouwen in het nieuwe college, en is dan ook tevreden met de inhoud van het coalitieakkoord en wel om de volgende redenen.

Allereerst is de kern van het akkoord dat alle inwoners kunnen meedoen.

Er ligt een sociaal akkoord waarin de vier partijen perspectief willen bieden aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden.
Het is een akkoord waarin veel ChristenUnie speerpunten zijn opgenomen. Er zijn afspraken gemaakt over duurzaamheid, ouderenbeleid, gezinnen, investeringen in het sociaal domein en aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving, punten die bovenaan de agenda van ChristenUnie staan.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de koopzondag.

De verkiezingsuitslag heeft laten zien dat er in Harderwijk een meerderheid van de inwoners voor de openstelling van winkels op zondag is. Hiermee is een nieuwe politieke realiteit ontstaan. In ons verkiezingsprogramma hebben wij onze visie ten opzichte van de koopzondag verwoord: ChristenUnie Harderwijk is geen voorstander van zondagsopenstelling. De ChristenUnie ziet deze gezamenlijke rustdag als waardevol voor hele samenleving.

Met de verkiezingsuitslag is de politieke realiteit veranderd en dus hebben wij onze politieke doelen moeten bijstellen. Wij hebben onszelf de vraag gesteld wat wij op dit punt wèl kunnen bereiken. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat onze belangrijkste waarden gerespecteerd worden, namelijk het respect voor het bijzondere karakter van de zondag en de vrijheid voor ondernemers en werknemers om niet te hoeven werken op zondag.

In het coalitieakkoord zijn deze waarden gerespecteerd. Om deze reden hebben wij dus – tegen het eigen ideaal in - ingestemd met de zondagsopenstelling, maar wel in lijn met ons verkiezingsprogramma. Door in te stemmen met een beperkte zondagsopenstelling wil de ChristenUnie opkomen voor een zo goed mogelijke bescherming van de zondagsrust.

Het besluit om in te stemmen met de zondagsopenstelling is een pijnlijke beslissing geweest.

Tegelijkertijd wil de ChristenUnie een constructieve partij zijn omdat wij geloven dat wij door mee te besturen meer te kunnen bereiken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en werken mee aan een betere samenleving. Er ligt nu een coalitieakkoord met plannen voor Harderwijk en Hierden waarin we laten zien dat we willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Een samenleving waarin het steeds meer gaat om ‘wij’ in plaats van ‘ik’.