WIJ Harderwijk-Hierden gaat volop voor het WIJ in Harderwijk!

De website is in de lucht, de inschrijving is bij het Centraal Stembureau is gedaan, de visie is geschreven en de campagne is gestart.

Donderdag 18 januari zitten wij van 9.00 uur tot 16.00 uur in de hal van het stadhuis. Mocht je wat willen weten, willen vragen, of ons willen steunen met je handtekening, dan zien we je graag.

WIJ Harderwijk-Hierden heeft een visie dat uit 6,5 A4tje bestaat. Geen eindeloze lappen tekst en geïnspireerd door de eigen gemeente. Niet door de ideologie van een landelijke partijtop. Hierin staat omschreven over hoe WIJ denkt over 32 punten die Harderwijk en Hierden aangaan. De rode draad in de visie is het beter en meer luisteren naar de burgers. Te vaak gebeuren er nog zaken in de gemeente die niet erg handig zijn. Er gebeuren zaken niet omdat ze te lang blijven liggen. 

Wij zullen ons dan ook vanaf 21 maart gaan inzetten voor een raadgevende burgercommissie

Harderwijkers en Hierdenaren kunnen zich hiervoor opgeven. Per onderwerp dat op de agenda staat van de gemeenteraad en de commissies zullen tussen de 20 en 50 willekeurige burgers om hun mening gevraagd worden. Hiermee krijgt het college en de raad een goed idee wat er op een bepaald moment leeft onder de burgers. Mensen die dagelijks met bepaalde onderwerpen te maken hebben, worden vooraf gehoord. Zo kan de gemeente enorm besparen. De jaarlijkse kosten die worden gespendeerd aan onderzoeken en aan adviesbureaus kunnen dan beter uitgegeven worden.
 
WIJ vindt dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor de veiligheid in Harderwijk. Niet alleen camerabeveiliging in Drielanden en Lorentz of een nieuwe elektrische auto voor Team Handhaving, maar heel Harderwijk moet veiliger worden. Er moeten meer buitengewoon opsporingsambtenaren aan het Team Handhaving worden toegevoegd. Deze moeten capabel genoeg zijn en aan de juiste eisen voldoen. De werkuren van Team Handhaving moeten worden uitgebreid, hun takenpakket moet worden bekeken en er moet goed gekeken worden naar de huidige indeling. Ook moeten 1 of 2 boa’s opgeleid worden tot ‘dierenpolitie’.
 
De koopzondag moet wat WIJ betreft op de agenda van de eerste raadsvergadering worden gezet. Ondernemers moeten de vrijheid hebben om hun winkel te kunnen openen wanneer zij dat zelf willen. Wel doen ondernemers er goed aan om met elkaar in overleg te treden over de hoeveelheid koopzondagen.
 
Burgers hebben altijd commentaar. Daarom is WIJ Harderwijk opgericht. WIJ had ook altijd commentaar. Maar behalve zeggen wat anders moet, kun je er ook echt zelf wat aan doen. WIJ Harderwijk-Hierden is er voor iedere Harderwijker en Hierdenaar. Of je nu thuis zit met een uitkering of miljonair bent. Of je de MULO niet hebt gehaald, of aan de universiteit je diploma hebt behaald. Of je in God gelooft, in Allah of in jezelf. Bij WIJ Harderwijk-Hierden kan iedereen meedenken en meepraten.
 
Doordat burgers meer betrokken worden bij het gemeentelijk bestuur, komt er meer begrip voor het gemeentebestuur en wordt recht gedaan aan het motto van de gemeente voor 2018-2022: ‘Harderwijk, dat zijn we samen.”