Wie is toch Eibert den Herder? (video)

Emiel Hakkenes komt bij Herderewich vertellen over de rol van Eibert den Herder tijdens de afsluiting van de Zuiderzee en over zijn betekenis voor de ontwikkeling van het toerisme in Harderwijk.

Wie is die man, die ons vanaf het Stadhuis aankijkt, terwijl hij in zijn handen een van zijn schilderijen houdt?

Eibert den Herder hield van de zee en kon het niet verkroppen dat  de Afsluitdijk deze zee zou buitensluiten en dat bovendien het ontstane meer zou worden ingepolderd. “Polderkoorts” noemt Emiel het enthousiasme van de voorstanders hiervan.  Hakkenes geeft Eibert in zijn onlangs verschenen boek “Polderkoorts” een prominente rol. Eibert vocht onophoudelijk  voor het behoud van de Zee en van de visserij en toen de strijd verloren leek,   eiste hij steun en genoegdoening voor het verdwijnen van deze bron van inkomsten.  

Iedereen is welkom om naar dit boeiende verhaal te luiseren, dinsdag 24 april, in de Kiekmure. Toegang gratis. Inloop 19.30 u, aanvang lezing 20.00 u.

In deze video vertelt Theo Bakker over Eibert den Herder