Werkzaamheden Stromenwaard lopen uit

Vorig jaar is gestart met de werkzaamheden in de buurt Stromenwaard van de wijk Stadsweiden.

De werkzaamheden vonden plaats in de Westrak, Stortemelk, Lauwers, Breedwijd en Marsdiep.

Door extra uit te voeren werkzaamheden duren de werkzaamheden volgens actuele planning tot zaterdag 29 februari.