VVD geeft platform 'herbouw Luttekepoort' een steun in de rug.

De VVD zet zich steeds om de historie van Harderwijk te versterken. Om die reden hebben we de herbouw van de Luttekepoort opgenomen in ons verkiezingsprogramma. 

Het initiatief platform Herbouw Luttekepoort Harderwijk wil graag concrete stappen zetten om vast te stellen of de herbouw van de Luttekepoort mogelijk is.

Om deze stappen te zetten is het van belang om te weten welke vereisten er zijn rondom het realiseren van dit project. Daarom is het belangrijk vooraf vast te stellen of het project haalbaar is. De VVD Harderwijk-Hierden wil met deze motie de initiatiefnemers een steuntje in de rug geven.

Een project van deze omvang zal ook moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen op gebied van verkeersveiligheid, milieuverplichtingen, omgevingsvergunning, etc. Voordat er kosten gemaakt of verplichtingen aangegaan worden is het dus ook belangrijk om te weten of dit project überhaupt haalbaar is ten opzichte van de wettelijke verplichtingen.

De VVD Harderwijk-Hierden roept samen met de ChristenUnie, de SGP en het CDA, het college van Burgemeester en Wethouders in een motie op, om samen met de initiatiefnemers van de herbouw Luttekepoort, een onderzoek te houden welke wettelijke eisen er komen kijken bij het realiseren van dit project.

Het platform is al geruime tijd bezig om draagvlak te krijgen voor de herbouw van de Luttekepoort.

In 2017 heeft het initiatief meegedaan aan het Stadsidee van 2017. Het initiatief heeft dit niet gewonnen maar wel een eervolle 2eplek gehaald met ruim zeshonderd stemmen. Ook de reacties op de facebook pagina van Herbouw Luttekepoort zijn ronduit positief. Omdat in 2031 Harderwijk 800 jaar bestaat en dan ook gastheer is van de Internationale Hanzedagen is het de uitdrukkelijke wens van het platform Herbouw Luttekepoort om de herbouw uiterlijk afgerond te hebben voor 2031, maar het liefst veel eerder.

De VVD vindt dat het behouden of terugbrengen van historische elementen in Harderwijk van groot belang is.

Harderwijk is van origine een vestingstad met 2 zeepoorten en 3 landpoorten, waarvan een aantal poorten nog (deels) aanwezig en behouden zijn gebleven; Aangezien de Luttekepoort één van de drie landpoorten was, een grote poort met allure voor de vestingstad, draagt een herbouw bij aan het terugbrengen van het historisch karakter in Harderwijk. Bovendien krijgt de Harderwijkse binnenstad dan ook vanuit de landzijde en de Houtwalgarage een entree die past bij een historische stad.