Voorkom vastvriezen van afval in de container

Tijdens een vorstperiode kan het GFT-afval  in uw groene container vastvriezen. In de winterperiode wordt meestal weinig grof materiaal, zoals tuinafval, in de container gegooid.

Hierdoor blijft het afval in de container vrij nat en bij vorst vriest dit vast. Ook restafval in de grijze container kan vastvriezen. Als het afval vastgevroren zit, lukt het vaak niet de container (helemaal) te legen.

Tips
  • Zet de GFT-container op een niet al te koude plaats (schuur, garage), in ieder geval uit de wind.
  • Zet de GFT-container pas om 7.30 uur op de dag dat deze wordt geleegd aan de weg (dus niet de nacht daarvoor).
  • Leg een krant of droog GFT-afval op de bodem van de container. Dat neemt vocht op en na het legen blijven er minder resten achter.
  • Laat nat groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters uitlekken voordat ze de bak in gaan. Hoe minder water er in het afval zit, hoe kleiner de kans op bevriezing is.
  • Gebruik nooit zout of antivriesvloeistoffen om vastgevroren GFT-afval te ontdooien. Deze stoffen verstoren het composteren en antivriesmiddelen zijn schadelijk voor het milieu.
  • Duw afval nooit vast in de container. De kans dat het afval aan de bodem en de wanden blijft vastzitten is bij vorst groter dan normaal.
Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien. Meer informatie www.afvalmeerwaard.nl.