Voor Zuiderzeepad 3 volgens college geen ‘woonbestemming’ nodig

Zoals bekend komen er op de locatie van de voormalige Hervormde kerk het Anker, Zuiderzeepad 3, dertien zorgappartementen, bewoond door cliënten van Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Naar verwachting trekken de nieuwe bewoners er begin 2019 in.

Op de voormalige kerk rust een maatschappelijke bestemming en geen woonbestemming.

Toch is er geen bestemmingsplanwijziging nodig voor de nieuwe plannen, omdat volgens het college van burgemeester en wethouders met het zorgaspect wordt voldaan aan de maatschappelijke bestemming. De fractie van de PvdA is het daar niet helemaal mee eens. Volgens hen is er sprake van ‘nagenoeg zelfstandige bewoning’ en moet de bestemming daarom van maatschappelijk worden gewijzigd in wonen.

Het college zegt echter dat door de constant aanwezige begeleiding (in de vorm van dag-, avond,- en slaapdiensten) die helpt bij de dagelijkse verzorging en het huishouden, wordt uitgegaan van een overwegende zorgfunctie en dus een maatschappelijke bestemming. Ook zegt het college hetzelfde te hebben gehandeld bij vergelijkbare woonzorgvormen aan de Johanniterlaan 5-7 en Veldkamp 1.

Omdat er volgens het college dus geen bestemmingsplanwijziging nodig is, kan ze volstaan met het verlenen van een omgevingsvergunning. Omdat die veel minder omslachtig en tijdrovend is dan een volledige bestemmingsplanwijziging, kan er naar alle waarschijnlijkheid eind september al worden begonnen met de verbouwwerkzaamheden. 

Lees ook:

Bewoners Stadsweiden niet blij met nieuwe invulling voormalige kerk - 22 april 2018
Buurtbewoners Zuiderzeepad na tweede informatieavond milder gestemd - 1 mei 2018