Vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen, landelijke ophokplicht van kracht

Er geldt sinds deze ochtend een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Vandaag wordt een eendenbedrijf aan de Alikruikweg in Biddinghuizen met zestienduizend eenden geruimd, doordat de eenden daar getroffen zijn door de zeer besmettelijke variant van de Vogelgriep, type H5. 

Het ministerie van Landbouw heeft een paar uur geleden besloten dat al het pluimvee in Nederland opgehokt moet worden, om een verdere uitbraak te voorkomen.

Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels moeten hun kippen, eenden, vogels en watervogels afschermen, zodat hun dieren niet  in contact komen met wilde watervogels en hun poep. Een volière of ren volstaat.  Ook is er een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd, in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen. Daar mag geen pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren of dierlijke producten vervoerd worden.

Cor Lubbers, voorzitter van de Stichting Dierenambulance Ermelo/Harderwijk, zag de vrachtwagens met de ‘vervoersverbod’ borden er op ook al door Harderwijk rijden.

Volgens de kaart op de site van de Rijksoverheid, valt Harderwijk net buiten de tien kilometer zone. “Maar misschien hebben ze het al weer breder getrokken”, aldus Lubbers.

Het bedrijf in Biddinghuizen ligt dicht bij het Veluwemeer. Denkt Lubbers dat die zwanen aan de Vogelgriep zijn bezweken? “Dat is wel heel aannemelijk. We kunnen dat pas met zekerheid zeggen als we een zwaan vinden die nog ‘goed’ genoeg is voor autopsie. Maar ik denk dat we met een dag al wel zekerheid hebben. We vinden ze namelijk dagelijks.”