Vierhonderd woningen Harderweide gasloos

Alle vierhonderd woningen in het tweede deelplan van de nieuwbouwwijk Harderweide worden gasloos gebouwd. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders.

De rijksoverheid heeft de verplichting om elke nieuwbouwwoning te voorzien van een gasaansluiting, laten vervallen per 1 juli 2018.

Dat betekent dat het hele tweede deelplan van Harderweide zelfs zonder gasaansluiting gebouwd kan worden. Doordat geen van de ruim vierhonderd woningen straks nog stikstof uitstoot, blijft de wijk onder de drempelwaarde voor uitstoot van stikstof en hoeft er geen ontheffing van de Wet natuurbescherming te komen.