Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland) is met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. 

Het vervoersverbod was ingesteld omdat een zeer besmettelijke variant van vogelgriep was geconstateerd bij dit bedrijf en om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.

Er gelden nu geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Een aantal  landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld.

Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis.

De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht. Voor meer informatie zie de website van Rijksoverheid