van der Veere wordt uit Gemeentebelang gezet en richt nu een eigen partij op

Een besluit die in de 30 jaren van het bestaan van Gemeentebelang nog niet eerder is voorgekomen... Het lidmaatschap van mevrouw en meneer van der Veere is opgezegd. Een bijzonder besluit maar ''er was werkelijk geen andere keuze" aldus het bestuur van Gemeentebelang. 

Het bestuur van Gemeentebelang licht dit besluit in een persbericht toe. 
In de laatste tijd hebben zij zich als lid gedragen op een wijze, die beslist niet bevorderlijk is voor onze vereniging en die de belangen van onze vereniging ernstig schaadt. Met name hebben zij zich de laatste dagen op niet mis te verstane wijze  kwetsend en provocerend gedragen tegenover andere leden van onze partij. Zij waren niet bereid hun gedrag aan te passen.

Bovendien is er ook een vertrouwensbreuk in de fractie ontstaan, waardoor de beide andere raadsleden het vertrouwen in de heer van der Veere kwijt zijn. Ook achten zij een herstel van het vertrouwen in de heer van der Veere niet meer mogelijk. 

Joop van der Veere heeft besloten zijn eigen politieke partij op te richten.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezing gaat van der Veere als eenmansfractie verder. Aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart wil hij ook graag deelnemen. Met zijn eigen partij die hij op kort termijn wilt oprichten.