Toename aantal bewoners azc Harderwijk

Het COA is voornemens een aantal vestigingen, waaronder het azc Zeewolde, te gaan sluiten in verband met het verlagen van de opvangcapaciteit door de krimp van het aantal vluchtelingen.

Het COA kiest ervoor de bewoners van de te sluiten locaties te verdelen over de overige locaties.

In Harderwijk zal daardoor het aantal bewoners toenemen. 
 
Burgemeester Gorter van de gemeente Zeewolde pleit ervoor om een aantal bewoners van het azc Zeewolde over te laten plaatsen naar het azc in Harderwijk. Het gaat dan met name om bewoners met een medische behoefte. Deze mensen staan onder behandeling bij specialisten in onder andere het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. En het gaat om gezinnen met kinderen. Veel kinderen gaan naar de schakelklas van de internationale school in Harderwijk.

Deze contacten kunnen dan aanblijven, wat de integratie ten goede komt.

Burgemeester Van Schaik ondersteunt dit standpunt van zijn collega: “Aangezien we in Harderwijk hebben ingezet op het huisvesten van vooral gezinnen met kinderen, past het uitgangspunt van de gemeente Harderwijk bij de oproep van collega Gorter.
Het aantal azc-bewoners dat naar Harderwijk komt, is nog niet bekend maar zal binnen de gemaakte afspraken van maximaal 800 bewoners dienen te blijven. Het COA kiest voor geleidelijke toename.

Het COA maakt een verdeling, passend bij de gemaakte afspraken met Harderwijk en de eigen bedrijfsvoering.”