Strandeiland bevalt goed, maar is nog niet ‘af’

Door Petronella van het Goor - Het Strandeiland blijft voorlopig nog in de huidige vorm bestaan. Vijf jaar geleden werd er een tijdelijke ontheffing (van vijf jaar) verleend door de gemeente Harderwijk om kleinschalige horeca op het Strandeiland mogelijk te maken. 

Dat was in het geldende bestemmingsplan namelijk niet ingetekend. De horeca op het Strandeiland begon met twee zeecontainers en eindigde met Walhalla, zoals we dat nu kennen.

De tijdelijke ontheffing verloopt dit jaar, maar de gemeente wil die ontheffing verlengen met vijf jaar. Tijdens de duur van die ontheffing wordt het nieuwe bestemmingsplan, met daarin ruimte voor Walhalla, definitief gemaakt. In de komende jaren moet Walhalla dan een definitief onderkomen krijgen, dat voldoet aan bijvoorbeeld de eisen voor geluidsisolatie.

Dat blijkt uit de evaluatie Strandeiland 2013-2018. Door middel van gesprekken met omwonenden, direct betrokkenen en een enquête onder Harderwijkers onderzocht de gemeente hoe het Strandeiland in de huidige vorm bevalt. Ook werden knelpunten onderzocht en nieuwe wensen geïnventariseerd.

Uit de enquête en gesprekken bleek onder meer dat er een grote behoefte is aan meer fietsparkeerplaatsen, helemaal tijdens zomerse dagen. De gemeente heeft het afgelopen jaar stewards ingezet om het fietsparkeren in goede banen te leiden, maar dat is geen permanente oplossing. Ook de staat van het strand tijdens drukke dagen was een punt van kritiek. Daar wil de gemeente, samen met de werknemers van Walhalla, een oplossing voor zoeken. Een beter cameratoezicht zou de ongeregeldheden in de nachtelijke uren moeten voorkomen. Er komen waarschijnlijk op korte termijn ligbedden en parasols in de verhuur. Het speelvlot met podiumfunctie laat waarschijnlijk wat langer op zich wachten, omdat omwonenden daar nog niet om staan te springen.

De uitbater van Walhalla, Steven van Geelen, gaf aan dat hij de openingstijden voor Walhalla graag verruimd ziet. Nu zijn de openingstijden voor de terrassen van Walhalla op doordeweekse dagen tot 1 uur ’s nachts. De terrassen in de binnenstad mogen op doordeweekse dagen tot 2 uur ’s nachts open. Van Geelen wil zijn sluitingstijden graag gelijk trekken met die van de binnenstad. De gemeente geeft aan dat een begrijpelijk verzoek te vinden, maar dat verzoek niet in te willigen zolang de bebouwing nog tijdelijk is en niet voldoet aan de eisen voor bijvoorbeeld geluidsisolatie.

De uitkomsten van de enquête en een compleet overzicht van alle plannen of ideeën met betrekking tot het Strandeiland staan op www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl.