Straatnamen sporters ingediend nieuwe wijk Harderweide

​De commissie die zich in opdracht van de gemeente Harderwijk bezighoudt met de straatnamen in de gemeente, heeft van 25 inwoners 59 nominaties van sporters uit binnen- en buitenland ontvangen. Hiervan zijn 25 namen van sporters uit de regio.

In het voorjaar deed de straatnamencommissie een oproep aan inwoners om met namen van bekende sporters te komen voor de straten in Harderweide, onderdeel van de wijk Drielanden.

In verband met privacy worden de genomineerden niet bekend gemaakt.

Openbare vergadering voorjaar 2021
De commissie gaat de komende maanden de gegevens van de genomineerden nader onderzoeken en waar nodig aanvullen. De Historische vereniging Herderewich verleent hieraan medewerking voor zover het namen van sporters uit Harderwijk en Hierden betreft. Voordat de commissie met een advies naar het college van burgemeester en wethouders gaat, worden de voorstellen in het voorjaar van 2021 tijdens een openbare vergadering besproken. Inzenders van namen ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging. Zij kunnen hun voorstel dan toelichten en vragen van de commissieleden beantwoorden.