Stem omwonenden Stadsdennenkerk doorslaggevend

Mede door de tussenkomst van het CDA zijn de bewoners rond de Stadsdennenkerk weer in gesprek geraakt met woningcorporatie Uwoon. 

Een herzien besluit van de gemeenteraad omtrent de bouwhoogte, als gevolg van een CDA amendement, maakte de weg vrij voor hernieuwde overleggen tussen Uwoon en de omwonenden.

Eind vorig jaar kwam het projectteam van Uwoon met een bouwplan voor een appartementencomplex met 32 woningen en vier verdiepingen hoog,  voor de locatie waar nu nog de Stadsdennenkerk staat. Immers, er is een grote behoefte aan kleine woningen in de sociale huursector. Maar de hoogte en het grote aantal stuitte op bezwaren van omwonenden, die in verzet kwamen en een buurtcomité vormden.

Vertegenwoordigers van het buurtcomité zochten de raadsfracties op en vonden gehoor bij hen. In de raadsvergadering van februari 2018 werd een aangepast besluit unaniem aangenomen door de gemeenteraad, waarin de bouwhoogte aangepast werd naar drie woonlagen en vervolgens de afspraak gemaakt is dat Uwoon opnieuw in gesprek gaat met het buurtcomité over de verschijnngsvorm en verdere uitwerking van het plan.

Afgelopen maanden is daaraan gehoor gegeven. Dinsdagavond 13 juni presenteerde Frank de Bruin van Uwoon tijdens een bijeenkomst van omwonenden, drie varianten op de verschijningsvorm van het te bouwen appartementencomplex. Ongeveer 20 huishoudens brachten hun stem uit en kozen voor variant 2: een uitvoering in een donkere steen met aan de bovenste verdieping een licht hellend pannendak. Het platte dak biedt mogelijkheden voor zonnepanelen. Ook zal het complex gasloos gebouwd worden. ‘Een mooi resultaat, dat gedragen wordt door de buurt’, aldus Ida Stoevelaar van CDA Harderwijk- Hierden.