Startsein project ‘Veilig bezorgen’ Harderwijk

Het project ‘Veilig bezorgen’ is van start gegaan in de gemeente Harderwijk. Met als doel om overlast en onveilig verkeersgedrag van scooter- en brommerberijders van bezorgbedrijven terug te dringen.

In Harderwijk werken gemeente, horeca, politie en bewoners samen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) om de veiligheid te vergroten en overlast op straat te verminderen.

Eén van de speerpunten is het terugdringen van de overlast en het onveilig rijgedrag van bestuurders van scooters en brommers van bezorgbedrijven.

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland is gevraagd om hun kennis en expertise in te zetten en zo is in samenwerking met alle partijen het project ‘Veilig bezorgen’ tot stand gekomen.

Burgemeester van Schaik: “Overlast en gevaarlijke situaties door het rijgedrag van brommer- en scooterrijders in Harderwijk kan en mag niet."

'Belangrijk is dat we krachten bundelen om overlast en onveilige situaties tegen te gaan. Gezamenlijk is een aanpak ontwikkeld met een voorlichtingstraject, een praktijkcursus en controles om het gedrag van de bezorgers positief te beïnvloeden.”

Start van project veilig bezorgen in Harderwijk