Start fietsenkeuring in Harderwijk

Afgelopen maandag heeft de basisschool 'het Startblok' de aftrap genomen. Een kleine 270 fietsen zijn toen aangeboden aan het team van deskundige vrijwilligers van VVN afdeling Harderwijk. Bijna alle basisscholen volgen het voorbeeld van 'het Startblok' Binnen twee weken komt het team op 20 scholen. 

Op woensdag 17 oktober overhandigt de wethouder een beker aan de school die de meeste progressie heeft gemaakt.

"Werken jouw remmen, doet jouw bel het, laat eens zien of de voor,- en achterlichten werken? Ben je goed zichtbaar in het donker, val je op? Heeft jouw fiets reflectoren in de wielen, zitten alle onderdelen goed vast? Alle punten van de VVN-checklijst komen bij elke fiets aan de beurt. Pas als alles goed is ontvangt de leerling opgelucht de felbegeerde OK-sticker.

Ruim 70 procent van de fietsen wordt goedgekeurd.

De leerlingen, hun ouders en soms ook de scholen kunnen zelf ook de fiets vooraf controleren. Dat voorkomt een grote teleurstelling. De grote tegenvaller is vaak de voor-, of achterlamp, die toch niet werkt. "Tja, mijn moeder zou de batterij, vervangen maar had  geen tijd" is de dan veelgehoorde opmerking. 
 
Dat aandacht voor veilig verkeer noodzakelijk is, staat buiten kijf. Het aantal ongevallen neemt toe. In 2016 waren er  in Nederland 629 verkeersdoden, 8 meer dan in 2015. Harderwijk telde in 2015 bijna 70 slachtoffers (lichtgewond, ziekenhuisbezoek en zelfs een dode).

Het aantal ongevallen  met alleen materiële schade bedroeg 330, gemiddeld bijna één per dag.

Vooral fietsers, jongeren en ouderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. In het donker en tijdens mist en neerslag vallen slecht verlichte fietsen nauwelijks op. Daarom organiseert onze afdeling VVN in het najaar deze fietsenkeuring.
 
Over Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. Via een landelijk netwerk van vrijwilligers is VVN rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet zij wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!