Stadsdennenkerk maakt definitief plaats voor 24 appartementen

Het plan van UWOON voor een appartementencomplex vol sociale huurwoningen op de locatie van de Stadsdennenkerk heeft de afgelopen weken veel tegenwerking vanuit de buurt gekregen. Zoveel, dat de woningbouworganisatie aan de vooravond van de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan zou worden vastgesteld, contact heeft opgenomen met het buurtcomité. 

“Ineens gaven ze aan dat er wel een woonlaag af zou kunnen en dat ze graag met ons in overleg wilden over de uitstraling van het gebouw

zei Jan Bos, bewoner van de Alberdingk Thijmlaan en lid van het buurtcomité dat ageerde tegen het plan van UWOON. Hij sprak in tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 februari.

Dick Zandvoort, manager vastgoed bij UWOON, beloofde haast dat  de buurt mocht bepalen hoe het pand er aan de buitenkant uit kwam te zien, zo lang UWOON daar maar mocht bouwen. En dan niet 32 appartementen en vier woonlagen, maar 24 appartementen en drie woonlagen, om alvast aan de bezwaren van de buurt tegemoet te komen.

De 35 parkeerplaatsen die in het plan waren ingetekend, blijven, om wat aan de buurtverkeersproblematiek te doen. “De slagingskans van een woningzoekende in Harderwijk is twintig procent. Dat staat gelijk aan een gemiddelde wachttijd van vijf jaar. In de prestatieafspraken met de gemeente hebben we gezegd dat de slagingskans naar veertig procent moet. Willen we dat halen, dan moeten er woningen bij. De gemeente heeft voor de locatie Stadsdennenkerk commerciële ontwikkelaars op afstand gehouden, zodat wij er, met acceptabel rendement, appartementen kunnen bouwen.”

Zandvoort gaf toe dat ze eerder en vaker met buurtbewoners hadden moeten overleggen.

“Maar om het proces niet te vertragen geven we nu meteen toe aan de bezwaren van de buurt betreffende de hoogte van het pand en het aantal parkeerplaatsen. Over de verschijningsvorm gaan we in gesprek, daarin krijgt de buurt veel zeggenschap.” Zandvoort smeekte de raadsleden bijna om dan wel het bestemmingsplan vast te stellen. “Het gevaar is anders dat er geen sociale huurwoningen komen. Alle opties liggen dan weer open, ook voor andere partijen.”

Voordat het bestemmingsplan werd vastgesteld, kwamen CDA, VVD, D66, CU en Gemeentebelang met een amendement, waarin de gewijzigde hoogte van vijftien naar elf meter werd gebracht. Dat amendement werd unaniem aangenomen, waarna ook het bestemmingsplan ‘Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1’, met deze wijziging werd aangenomen. Een daaropvolgende motie, van dezelfde partijen, moest ervoor zorgen dat UWOON aan zijn woord gehouden werd. In de motie werd het college van burgemeester en wethouders namelijk verzocht in gesprek te gaan met UWOON en de buurtbewoners en daarvan binnen twee maanden verslag te doen aan de raad.
Harderwijk krijgt er dus 24 nieuwe sociale huurappartementen bij. Er is een klap op gegeven.