Slechte telefonische bereikbaarheid van medewerkers Gemeentehuis

Helaas constateert Gemeentebelang Harderwijk en Hierden regelmatig, dat de telefonische bereikbaarheid van medewerkers in het stadhuis ontzettend slecht is. Zij stellen daarom schriftelijke vragen aan het College van B&W.

De gemeente voert taken uit, die van direct belang zijn voor haar inwoners. Een goede en vlotte telefonische bereikbaarheid van medewerkers is hierbij onmisbaar.

Helaas constateert Gemeentebelang regelmatig, dat de telefonische bereikbaarheid van medewerkers in het stadhuis ontzettend slecht is. Het receptie personeel doet zijn best, maar kan haar taak niet ten volle uitvoeren. Gemeentebelang heeft de slechte bereikbaarheid van medewerkers al eerder kenbaar gemaakt aan de wethouder. Er is verbetering beloofd, maar we merken hier nog heel weinig van. Onlangs heeft Gemeentebelang een mail gekregen van een inwoner, die zeer ontstemd is over de slechte bereikbaarheid van medewerkers.
 
Om u een beeld te geven, waar burgers tegenaan kunnen lopen, wijs ik u op op de bijgevoegde bijlage 1 (onderaan het bericht). De naam van de afzender heb ik om privacy redenen weggelaten.
 
Gemeentebelang heeft de volgende vragen:
  • Bent u het met Gemeentebelang eens dat het nieuwe werken in het Stadhuis geen nadelige gevolgen mag hebben voor de burgers? 
  • Welke beloofde verbeteringen heeft u doorgevoerd? 
  • Wat zijn daarvan de resultaten? 
Wat gaat u verder nog ondernemen om de telefonische bereikbaarheid van medewerkers aanmerkelijk te verbeteren, zodat onze burgers niet onnodig lang hoeven te wachten? 
 
Namens de fractie van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden
 
Gerrit Kevelam,
 
Fractievoorzitter

Bijlage:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
 
 Onderwerp: klacht                                                                                                             Hierden, 2 maart 2018
 
Afgelopen woensdagochtend heb ik mij (telefonisch) gewend, althans getracht, tot de Sociale Dienst  van uw gemeente. Het verzoek wat ik in gedachte had was erg eenvoudig. 

Voor iemand wilde ik een saldo verklaring vragen per 31 december 2017. Wat bleek. Ik kwam in contact met de telefoniste van de gemeente Harderwijk. Ik stel de vraag en wordt vervolgens doorverbonden naar de Soc. Dienst. Ik kreeg het volgende te horen. Er zijn 4 wachtenden voor u. Na enkele minuten zijn het 3 wachtenden.

Vervolgens 2 wachtenden. En wat gebeurt er dan tot mijn verbazing. Na een x-aantal minuten neemt opnieuw de telefoniste van de gemeente Harderwijk op. Ik vraag dit echter niet maar dat terzijde.

Ik vertelde opnieuw mijn vraag en wat blijkt. Ik word opnieuw doorverbonden door de telefoniste. In die ene minuut worden de mensen die  achter mij zaten te wachten voorrang verleent. Gevolg: Ik krijg te horen. Er zijn 5 wachtende voor u. Na enkele minuten herhaalt zich deze situatie opnieuw. Intussen heeft deze vraag mij al een uur van de straat gehouden. In het laatste gesprek met de telefoniste is de afspraak gemaakt dat er een terugbel notitie zou worden gemaakt.

Omdat ik 's-middags nog niets had vernomen heb ik de situatie weer (telefonisch) herhaald. Opnieuw de afspraak gemaakt middels een terugbel notitie. Deze dag (donderdag 2 maart 2018 om 23.00 uur) is verstreken maar nog steeds heb ik geen reactie ontvangen. Kortom: Ik heb nog niemand van de Sociale Dienst gesproken

Ik verzoek u vriendelijk aan deze ongewenste situatie een einde te maken. Deze mail  verzoek ik u dus als een formele klacht te behandelen.

M.vr.gr.