Samenwerking RSG Slingerbos en Het Talent gestart

Voor het eerst hebben het voortgezet en het primair onderwijs de handen ineengeslagen om samen les te geven aan kinderen. 

RSG Slingerbos en Het Talent zijn een project begonnen met gepersonaliseerd leren.

De kinderen van groep 8 van Het Talent gaan voortaan elke vrijdag naar de middelbare school om daar lessen en workshops Engels en Aardrijkskunde te krijgen van docenten van de RSG.

Tussen de leerlingen van de RSG mogen de kinderen ook zelfstandig werken aan de vakken. Daarnaast kunnen ze op de basisschool zelfstandig of onder begeleiding van de juf of meester op het eigen niveau verder werken aan de vakken.

Naast het leren van Engels en Aardrijkskunde zorgt het project ook voor een betere overgang naar het voortgezet onderwijs (de kinderen leren namelijk hoe het is om onderwijs te volgen op het VO) en wordt de verbinding tussen de scholen veel sterker.

De jongens en meiden van Het Talent vonden het in ieder geval erg spannend om voor het eerst les te krijgen op ‘de grote school’. IJverig gingen ze aan de slag met ‘personal pronouns’ en kenmerken van de Noordpool.

Leerlingen van Het Talent en RSG Harderwijk