Renovatie Huis van de Stad binnen afspraken

De gemeente Harderwijk is er in geslaagd de renovatie van het huidige stadhuis tot Huis van de Stad binnen de structurele raming uit te voeren. De renovatie van het gebouw goedkoper geworden en zal daarmee minder zwaar op de begroting drukken.

De structurele benodigde dekking in de begroting is in eerste instantie van € 282.000,- gedaald naar ongeveer € 52.000,-

Dat heeft te maken met de wijziging van de rentesystematiek. De verwachting is zelfs dat door de realisatie van de huuropbrengsten de kosten per jaar maar zo’n € 40.000,- zullen bedragen.

Binnen het Huis van de Stad zijn er nu veel meer mensen werkzaam in het gebouw. De, voorheen, RNV medewerkers, de medewerkers van de SDV, het Historisch Kenniscentrum Harderwijk, Harderwijk FM, Streekarchief, Slachtofferhulp, Gastvrije Randmeren en natuurlijk de Bibliotheek hebben allemaal een plek gevonden. Veel redenen voor inwoners om op bezoek te komen in het Huis van de Stad.

De gemeente Harderwijk wil als goed werkgever vooruitlopen op de organisatorische veranderingen en groei. Het gebouw is ingericht op flexibiliteit en daarmee biedt het gebouw aanvullende huisvesting voor het toegenomen aantal medewerkers. Randvoorwaarde bij de renovatie was om weer klaar te zijn voor de toekomst en om grondig onderhoud te kunnen plegen aan het archief, de kantoren en de gevel. Maar bovenal past de renovatie ook bij de ambitie van de gemeente omtrent Duurzaamheid. Er is van label F naar label A+ gegaan waarmee het een voorbeeld is van verduurzaming van kantoorgebouwen.

Op 2 september 2017 werd het gerenoveerde Huis van de Stad opengesteld voor het publiek.

De raad wordt gevraagd met de evaluatie in te stemmen.