Rectificatie: Plannen voor seniorenwoningen Koetshuis Hierden

De plannen voor seniorenwoningen op de locatie van het Koetshuis zijn niet zo vergevorderd als het artikel op Harderwijkse Zaken van vrijdag 7 september doet vermoeden. Er is namelijk nog geen bestemmingsplanwijziging aangevraagd door de initiatiefnemer.

Er is alleen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat zij van de plannen vond.

Het college heeft aangegeven positief tegenover de plannen te staan en bereid te zijn een intentieovereenkomst te tekenen met de initiatiefnemer. Onder de voorwaarde dat de buurt betrokken wordt bij de planvorming. Mochten de plannen verder vorderen, dan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.