‘Prachtig burgerinitiatief!

Door Lex Schuijl - In de wijk Wittenhagen kwam Rien Bregman met een prachtig initiatief. Hij kwam met het idee voor een ‘weggeefkast’ en vroeg het wijkteam Wittenhagen om hem bij dit initiatief te willen steunen.

Dorine van Maare van het wijkteam is blij met dit voorstel. “Wij hebben onmiddellijk toegezegd dit financieel te willen ondersteunen en daar waar nodig is, contacten te leggen tussen Rien en instanties voor de benodigde vergunningen.

Daarbij hebben we Rien wel verteld dat de gehele verdere uitwerking van zijn idee door hem zelf moet worden uitgewerkt. Net als de gemeente willen ook wij graag dat goede ideeën en wensen vanuit de wijk, zoveel mogelijk door de initiatiefnemer zelf worden uitgewerkt.”
 
Eerste weggeefkast
Na de verkregen toestemming van de gemeente en brandweer is Rien voor een geschikte kast op pad gegaan. Daarbij heeft hij hulp van Chantal van ’t Hul gekregen, die een facebook pagina is gestart en er vervolgens haar oproep heeft geplaatst om spullen voor de weggeefkast. Sinds een paar dagen is er via Facebook flink bekendheid aan gegeven en de reacties zijn heel positief!  Er werd ook meteen goed gereageerd op de oproep voor weggeefspullen.

“Het is duidelijk dat men dit initiatief, dus het hergebruiken, het elkaar helpen en het tegengaan van onnodige verspilling, zeer waardeert.
En dat elke inwoner met een goed idee voor de eigen straat/ buurt of wijk terecht kan bij het wijkteam voor ondersteuning. Alle eer voor Rien en Chantal! Wij als wijkteam hebben zijn idee alleen ondersteund,” aldus een tevreden Dorine.
 
Weggeefkast
Vrijdag 15 december is de 1e weggeefkast in Harderwijk met een feestelijk tintje geopend. Een weggeefkast is een kast met allerlei spullen die te mooi zijn om weg te gooien, maar voor een ander nog best van nut kan zijn. Iedereen die in deze kast iets ziet wat hij/zij goed kunnen  gebruiken, mag dit dus ook mee nemen. Het biedt mensen aan de ene kant dus de gelegenheid hun afgedankte spullen een tweede (of derde of vierde) leven te geven en dragen op die manier bij aan het verminderen van de verspilling.

Meer info via Facebook Wijkteam Wittenhagen

Opening weeggeefkast Wittenhagen