Plannen voor tweede fase Harderweide liggen klaar

Door Petronella Polinder - De eerste sleutels van de woningen in de eerste fase van nieuwbouwwijk Harderweide zijn uitgedeeld. 

De plannen voor de tweede fase zijn vergevorderd. Het gaat om het stuk dat in de bocht van de A28 ligt. Daar verrijzen ongeveer driehonderd woningen.

“Langs de snelweg komt een geluidswal van acht meter hoog, met een topscherm tot vier meter hoog daar bovenop. Over een lengte van ongeveer negenhonderd meter”, zegt wethouder Pieter Teeninga. Het huidige, doorzichtige scherm van 2.5 meter hoog dat er nu staat, wordt vervangen door een scherm van 6.5 meter hoog.

“Die komen er over een lengte van zo’n zeshonderd meter. De schermen moeten er staan voordat de nieuwe woningen bewoond worden om te voldoen aan de wet Geluidhinder”, aldus Teeninga. De schermen waarachter al gewoond wordt, blijven staan en worden niet verhoogd. “Omdat we voor het bestaande deel van Drielanden en voor Stadsweiden voldoen aan de normen die destijds golden.” Ook aan de andere kant van het plan, langs de Groene Zoomweg komen geluidswerende schermen, bovenop de aardewal.

In het plan is ruimte opgenomen voor een extra basisschool. Die zou komen achter kerk De Regenboog. “De huidige basisscholen Wolderweide, het Startblok, de Triangel en de Bogen zitten nu al redelijk vol en er komen in het hele plangebied ruim duizend woningen bij. Er zal op een gegeven moment behoefte zijn aan een vijfde basisschool in Drielanden.”

In de eerste fase van Harderweide zijn uiteindelijk geen sociale huurwoningen gebouwd. “Dat was wel de wens vanuit de gemeente, maar UWOON en Omnia Wonen hebben zich terug getrokken. Er was volgens hen geen behoefte aan eengezinswoningen in de sociale huur. De ontwikkelaar heeft aangegeven desondanks wel voor de sociale verhuur te willen bouwen, maar zij konden ons maar vijf jaar garanderen. Na die vijf jaar zouden de huizen wellicht in de vrije huursector komen”, legt Teeninga de keuze van destijds uit.

“Wij zouden de grond voor maar vijf jaar gegarandeerde sociale verhuur moeten verkopen voor de helft van de grondprijs. We hebben er voor gekozen dat niet te doen. In plaats daarvan hebben wij de hogere grondopbrengst gereserveerd voor de stimulatie van sociale huurbouw elders in Harderwijk.”

In de tweede fase is opnieuw vijftien procent van de totale woningbouw gereserveerd voor sociale verhuur. “Dat gaat om ongeveer 45 woningen. Kleinere woningen voor één of twee persoons huishoudens. Rug-aan-rug woningen en beneden-boven woningen.” Ook in de later te ontwikkelen derde fase van Harderweide is vijftien procent bestemd voor sociale huurbouw. “Ik voorzie in het derde plan wel ruimte voor eengezinswoningen”, aldus Teeninga.