Piet Dijkstra Prijs voor mevrouw Agnes Bartelse

Burgemeester Harm-Jan van Schaik reikte vanavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Piet Dijkstra Prijs uit aan mevrouw Agnes Bartelse.

Agnes Bartelse zet zich al jaren vrijwillig in voor maatschappelijke organisaties in Harderwijk. Zo bezoekt mevrouw Bartelse de ouderen in woonzorgcentrum Weideheem voor de Zonnebloem.

Naast een praatje, spelletje of een boodschapje doen, helpt zij bij het organiseren van diverse activiteiten. Dit doet zij met veel gedrevenheid en toewijding. Zij maakt ook onderdeel uit van de redactie van het Zonnestraaltje van de Zonnebloem dat 4 keer per jaar verschijnt. Binnen Hospice Jasmijn helpt zij bij het de zorg voor mensen die in hun laatste levensfase zitten. Daarnaast werkt Agnes als vrijwilliger bij een kinderopvang voor kinderen met een verstandelijk beperking.

Als zeer betrokken en actieve vrijwilliger is zij een inspirerend voorbeeld voor anderen. In de jaren dat mevrouw Bartelse 40 uur per week werkte, maakte zij veel tijd vrij voor het vrijwilligerswerk. Na haar pensionering 3 jaar geleden, heeft zij zich volledig geweid aan haar liefde voor het vrijwilligerswerk.

Jubileum

Het jaar 2019 is bijzonder voor de Piet Dijkstra Prijs. Het initiatief uit de Harderwijkse samenleving bestaat dan 5 jaar! De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van onschatbare waarde voor de samenleving, de prijs in ontvangst genomen. De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die zich vrijwillig inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners.

Agnes Bartelse Piet Dijkstra Prijs 2018
(Foto: Ton Pors)