Parkeervergunning of ontheffing 2018

Wanneer u beschikt over een parkeervergunning van de gemeente Harderwijk of een ontheffing blauwe zone voor werkers dan worden deze automatisch verlengd voor 2018. 

Het parkeervignet (het kaartje achter de voorruit) dat u heeft ontvangen, blijft gewoon geldig.

Parkeervergunning/ontheffing wijzigen of beëindigen
Wilt u uw parkeervergunning of ontheffing beëindigen of wilt u een wijziging doorgeven, geef dit dan vóór 15 januari 2018 door via info@harderwijk.nl onder vermelding van het onderwerp: wijziging parkeervergunning.

Wilt u veranderen van parkeerterrein, hou er dan rekening mee dat u op een wachtlijst wordt geplaatst als u kiest voor volgende terreinen: Hortus, Klooster, Scheepssingel-bewonersterrein P9A, Vuldersbrink en Waltoren.