Ook Duurzaam Harderwijk zijn we samen

Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente Harderwijk al jaren bezig om stappen vooruit te zetten. Denk aan het recyclen van afval, duurzaam energiegebruik en het streven naar biodiversiteit en meer groen in de openbare ruimte.

Met de afgelopen dinsdag door het college omarmde duurzaamheidsvisie krijgt duurzaamheid heldere kaders en een duidelijke, doelgerichte strategie. De duurzaamheidsvisie is een van de speerpunten uit het coalitieakkoord en geeft invulling hoe de gemeente duurzaamheid centraal wil zetten. 

Voor nu en later
Wethouder Bert van Bijsteren is blij met deze nu vastgestelde visie en onderstreept het belang van samenwerking: ’Het is belangrijk dat we steeds goed rekening houden met wat de gevolgen van ons handelen zijn niet alleen om het hier en nu maar ook om het elders en later. Als gemeente kunnen we dit niet alleen en doen dit heel graag samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Ook Duurzaam Harderwijk zijn we samen!” 
 
Duurzame ontwikkelingsdoelen
Circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie vormen de pijlers van de duurzaamheidsvisie. De pijlers zijn gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. In het kort komen die erop neer dat afvalstoffen grondstoffen worden binnen een gesloten kringloop, we de natuur behouden en verbeteren, droogte, hittestress en wateroverlast worden voorkomen en in 2031 de CO2 uitstoot met 45% is verminderd.