Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Vanaf maandag 18 mei mag er geen water uit oppervlaktewater gehaald worden voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen.

Waterschap Vallei en Veluwe ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Daarom is er een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater vanaf 18 mei.

Er valt weinig regen en het groeiseizoen is net begonnen, waardoor de verdamping toeneemt. In delen van ons werkgebied is de situatie zorgelijk. In de lage gebieden, zoals de IJsselvallei, staat het grondwater al lager dan in mei vorig jaar. Beken en watergangen zijn nog watervoerend, maar we zien de beken al langzamer stromen. We zijn alert en houden de grond- en oppervlaktewaterstanden nauwlettend in de gaten.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft, door de aanhoudende droogte, een onttrekkingsverbod ingesteld per 18 mei. Het onttrekkingsverbod geldt niet voor gebieden waar het waterschap water in  kan laten uit IJssel, Nederrijn en Randmeren. Ook onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan.

Meer informatie op www.vallei-veluwe.nl/droogte