Nokken met knokken

Hoe vaak hoor je het niet? De kerkdienst is saai, de dominee preekt te lang of juist te kort. De preek is te ingewikkeld of mist juist diepgang. Er wordt te weinig rekening gehouden met de jeugd/jonge gezinnen/ ouderen of vult u maar in.

Allemaal smoezen om niet vol voor God en Zijn Koninkrijk te gaan

Zo kunnen we de verantwoordelijkheid voor onze vaak wat afhoudende manier van geloven in stand houden. Als nu eerst maar die ander of de kerk zou veranderen, dan doe ik weer van harte mee. Wachten op een ander ontslaat je zo van je eigen verantwoordelijkheid en je kunt van de zijlijn roepen hoe het beter moet, zoals een ouder langs de lijn van het sportveld dat doet.

In de Bijbel lezen we dat God het niet zo op heeft met deze “lauwe” houding van ons. Liever nog een afwijzende houding naar Hem toe, want dan kan Hij je winnen voor zijn zaak. Maar het liefst wil God in jou een enthousiaste geestdriftige aanhanger, want dan kan God je gebruiken voor zijn liefdevolle werk in zijn gemeente en de wereld.

Hierover zal het gaan in de Fonteindienst van 26 Augustus in Kerkelijk Centrum de Regenboog.

De overdenking zal worden gedaan door Durk Muurling en de muzikale ondersteuning is in de handen van Iris en Sifron. De dienst begint om 10.45 uur. Voor en na de Dienst is er gelegenheid elkaar bij de koffie en thee te ontmoeten. Er is kinderdienst en oppas voor de kleinsten.