Nieuwjaarstoespraak Harderwijk 2018

Uitgesproken door burgemeester Harm-Jan van Schaik

‘Durf te dromen’

Beste aanwezigen,
 
Hartelijk welkom in ons verbouwde Huis van de Stad. Plek van ontmoeting en verbinding, van dromen én doen. Een plek waar je jezelf mag zijn.
 
Durf te dromen, dat is wat ik u vandaag wil meegeven, aan het begin van 2018. Want wat mij betreft is dit het jaar waarin we positief durven zijn en verder gaan. Waarin we sámen verder bouwen aan de toekomst van onze stad en ons dorp.
 
Als ik door de stad loop, of door het mooie Hierden fiets, dan ben ik trots. Trots op wat we allemaal voor elkaar krijgen. Ik denk aan al die inspirerende initiatieven van Harderwijkers en Hierdenaren. Graag noem ik hierbij ook het Waterfront en het nieuwe NS-station. De transformatie in het sociaal domein. En de omslag in cultureel Harderwijk naar de Stad als Podium. We hebben in deze raadsperiode veel bereikt. Want laten we wel zijn: er gaat heel veel goed in onze gemeente. Ik wil dat graag benadrukken, in een tijd waarin mensen zo vaak afgeven op de politiek en op elkaar.
 
Deze positieve ontwikkelingen zijn niet alleen de verdienste van het gemeentebestuur en de politiek, maar ook van ondernemers en organisaties, de provincie en de regio. Deze vormen van samenwerking zijn belangrijk. Het is vooral ook de verdienste van al die Harderwijkers en Hierdenaren die zich niet laten afremmen door wat niet kan, maar die denken in mogelijkheden. Mensen zoals u en ik die opkomen voor de medemens en voor de Harderwijker samenleving. Samen bepalen we het klimaat in de stad en in het dorp.
 
En het mooie is: iedereen heeft iets bij te dragen. Want ieder van ons heeft een unieke combinatie van talenten en levenservaringen. Ik denk aan het verhaal van die meneer wiens vrouw stierf en zijn pensioen naderde. Hij had thuis kunnen blijven zitten, maar hij werd vrijwilliger van de voetbalclub. Daartoe gemotiveerd door zijn zoon. Deze man voegt iets positiefs toe aan de samenleving én hij geeft op zinvolle wijze invulling aan zijn dag. Maar hoe ga ik eigenlijk zelf om met tegenslag? Blijf ik dan verbitterd thuis zitten of maak ik er het beste van, voor mezelf en voor een ander?
 
Een tijdje geleden reed ik een middag mee met de rijdende winkel van Ydo Nijdam. Bijzonder hoe hij de tijd neemt voor zijn klanten. Hen ziet, meedenkt en hen erkent als persoon, of ze nu een pakje Frou Frou kopen, of de mand volladen. Voor dit soort maatschappelijke ondernemers heb ik veel bewondering.
 
We kunnen de wereld allemaal een beetje mooier maken. Tijdens TEDx Harderwijk deelde een aantal Harderwijkers hun verhalen. Zo ook Lisa Kruger. In 2006 brak zij op zesjarige leeftijd haar linkerarm op meerdere plekken. Ze hield er een groeistoornis aan over. Lisa ging niet bij de pakken neerzitten, maar legde zich toe op wedstrijdzwemmen. In september 2016 won zij tijdens de Paralympics in Rio de Janeiro de gouden medaille op de 100 meter. Je kunt dus heel veel. Denk niet te klein over jezelf en over je idee. En laat je niet ontmoedigen door tegenslag of door het oordeel van anderen. 

Durf te dromen én te doen. Want ieder mens heeft iets toe te voegen, ongeacht afkomst, leeftijd en opleiding.

In 2018 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. We mogen weer kiezen. Het blijft een voorrecht om te leven in een vrij land met een democratie. Want we kunnen van alles vinden van de politiek. We mogen kritiek hebben. Maar we kunnen zelf invloed uitoefenen op onze stad en ons dorp. Samen bepalen we de koers. Samen maken we de toekomst van Harderwijk en Hierden.

Ook de stad zelf inspireert. Ik noem nogmaals het Waterfront. Sinds 22 november stroomt het water van het Wolderwijd langs de nieuwe boulevard. Een mijlpaal die werd gevierd. Ik sprak met Piet, een 90-jarige inwoner van Harderwijk. Vol trots vertelde hij dat we binnenkort weer echt een stad aan het water zijn. Met een aantrekkelijke boulevard waar je ouderwets kunt flaneren, en met een schitterend historisch centrum. Hoe mooi is dat voor onze inwoners en bezoekers.
 
Pas maakte ik ook een praatje met het groepje oudere mannen op de hoek van de Markt. Ze vertelden enthousiast over de ijsbaan die er nu weer is, en de reuring die het geeft. Maar als hen iets opvalt in de stad wat niet in orde is, dan melden ze dat ook. Op eigen initiatief, samen houden we de stad op orde.
 
Kijk je rond in Harderwijk en Hierden, dan zie je veel mooie initiatieven. Zoals de Walk of Peace, op zaterdag 16 september jongstleden. Deelnemers van kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties liepen schouder aan schouder door de stad. In onderlinge verbondenheid droegen zij vrede uit. Belangrijk, in een samenleving waar nogal eens sprake is van polarisatie.
 
Het lijkt wel alsof wij minder contact hebben met andersdenkenden en liever gelijkgestemden opzoeken. Terwijl het juist zo belangrijk is dat wij elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren. Want alleen dan kan onze beeldvorming over de ander veranderen. Dan ontstaat er ruimte voor begrip en verbinding, en kunnen wij samen bouwen aan een toekomst voor onze stad.
 
Daarom wordt in 2018 nadrukkelijk aandacht besteed aan integratie. Niet alleen tussen mensen van Nederlandse en etnische achtergrond, maar ook tussen arm en rijk. En tussen vmbo en vwo, homo en hetero. Onlangs namen twee lokale horecaondernemers zelf het initiatief om in gesprek te gaan over gastvrijheid en etniciteit. Zij horen graag van mensen uit verschillende doelgroepen zelf of zij gastvrij worden ontvangen. Als gemeente faciliteren wij dat gesprek graag.
 
Om begrip voor elkaar te kunnen hebben is het goed dat wij elkaar ontmoeten, leren kennen en leren verstaan. Dit Huis van de Stad wil die plek van positieve ontmoeting en ontwikkeling zijn. We willen bruggen slaan en met een positieve blik de toekomst tegemoet treden.
 
‘Bruggen slaan naar de toekomst’. Dat was ook het thema van de ‘Maand van de Burgerschap’. In drie stadsgesprekken blikten wij samen met inwoners, bedrijven en organisaties vooruit naar de komende raadsperiode. Welke thema’s verdienen de komende vier jaar aandacht in de gemeente Harderwijk? Vruchtbare bijeenkomsten waarin weer duidelijk werd dat wij sámen het fundament vormen van onze stad en ons dorp. Want je kunt nog zulke mooie huizen bouwen, je hebt wel een stevig fundament nodig. Een fundament waarop wij niet alleen naast elkaar wonen, maar vooral ook met elkaar leven.
 
Kenmerk van een fundament is, dat het onzichtbaar onder de grond zit, maar waar we wel blind op willen kunnen vertrouwen. Dat fundament is essentieel. Datzelfde geldt voor veel vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek mensen die dromen omzetten in daden.
 
Durven wij in 2018 de Smartphone wat meer weg te leggen? Los te denken van de eigen timeline, likes en volgers? Uit de eigen bel te stappen en te zien wat er dichtbij om je heen gebeurt?

Durf de dromen van die ander te herkennen, jouw dromen te erkennen en het vertrouwen in elkaar uit te spreken dat je samen wilt bouwen aan een fantastisch fundament van onze stad. Een fundament waar je trots op kunt zijn, voor nu en voor de generaties na ons.

Durft u te dromen? Een gelukkig 2018!