Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 Gemeente Harderwijk

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari 2018. 

Welkom in het Huis van de Stad!

Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst staat het thema ‘Huis van de Stad’ centraal. Het huis waar de gemeentelijke en sociale dienstverlening, de bibliotheek en het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe onder één dak zijn gevestigd. Waar goede dienstverlening, participatie en samenwerking centraal staan. Welkom dus in het huis van ons allemaal! 

Piet Dijkstra Prijs

Tijdens de bijeenkomst wordt de Piet Dijkstra Prijs weer uitgereikt aan een inwoner van Harderwijk, die blijk geeft van vrijwillige en belangeloze inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners.

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in het Huis van de Stad op de Havendam 56, van 19.30 tot 21.30 uur. Wij ontmoeten u graag.
 
Programma
  • 19.30 uur Ontvangst door het college van B&W
  • 20.15 uur Nieuwjaarstoespraak door de burgemeester
  • Uitreiking Piet Dijkstra Prijs
  • Presentatie en prijsuitreiking winnaar Lied van Harderwijk
  • 21.30 uur  Einde bijeenkomst